Kirkon Ulkomaanapu painottaa poliittista vaikuttamista romanien tilanteen parantamisessa

Kirkon Ulkomaanapu tulee osallistumaan Itä-Euroopan  romanikysymyksen ratkaisuun sekä poliittisen vaikuttamisen keinoin että paikallisen hanketoiminnan avulla.  Tavoitteena on parantaa romanien perusoikeuksien toteutumista ja asemaa. Kirkon Ulkomaanapu korostaa, että vaeltavien romanien kysymys tulee nähdä osana eurooppalaista köyhyyttä, jossa romanien syrjäytymistä syventää heidän etniseen taustaansa liittyvä stigma.

Kirkon Ulkomaanapu on tehnyt Euroopan kirkkojen siirtolaiskomissiolle (Churches’ Commission for Migrants in Europe, CCME) aloitteen kirkkopohjaisten toimijoiden romanityön vahvistamiseksi. CCME on perustanut tätä tarkoitusta varten seurantaryhmän, jonka työhön osallistuvat Kirkon Ulkomaanapu, Ruotsin kirkko, Italian protestanttisten kirkkojen siirtolaistyö ja Romanian kirkkojen ekumeeninen avustusjärjestö Aidrom.

Seurantaryhmä kokoontui ensimmäisen kerran viime joulukuussa Brysselissä. Seuraava kokoontuminen on maaliskuussa Helsingissä.

Tavoitteena on terävöittää järjestöjen panosta itäisen Euroopan romanien asemaa koskevassa poliittisessa vaikuttamisessa sekä Euroopan Unionin että kansallisella tasolla. Sen lisäksi pyritään vahvistamaan järjestöjen keskinäistä yhteistyötä ja verkostoitumista, sekä hanketoimintaa  paikallisella tasolla.

Kirkon Ulkomaanapu selvittää myös yhteistyössä Aidromin kanssa  kahdenvälisen yhteistyöhankkeen aloittamista Romaniassa. 

Kirkon Ulkomaanapu korostaa, että pysyvät muutokset itäisen Euroopan romanien tilanteessa vaativat pitkäjänteistä työt ja eri osapuolten ja toimijoiden laajaa yhteistyötä sekä toisiaan täydentäviä toimintamuotoja.  

Taloudellisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden syveneminen entisen Neuvostoliiton alueella ja itäisessä Euroopassa on sysännyt miljoonia ihmisiä liikkeelle etsimään paremman toimeentulon edellytyksiä. Tämä virta on puitteina myös ihmiskaupalle ja laittoman työvoiman markkinoille.

Vain köyhyyden rakenteellisiin syihin vaikuttavilla ratkaisuilla ja syrjäytymisen kehään juuttuneiden ihmisten ja heidän yhteisöjensä elämänhallintaa vahvistavalla työllä voidaan saavuttaa kestäviä tuloksia.

Kirkon Ulkomaanapu on mukana Helsingin kaupungin ja Helsingin Diakonissalaitoksen ”Rom po drom – Romanit tiellä” -hankkeen ohjausryhmässä. Hankkeen väliraportti julkaistiin 9.11.

Lisätietoja:

Aarno Lahtinen, Euroopan työn suunnittelija, puh. 040 739 5881, aarno.lahtinen@kirkonulkomaanapu.fiEva-Marita Rinne-Koistinen, Sosiokulttuuristen oikeuksien asiantuntija, puh. 050 326 4045, eva-marita.rinne-koistinen@kirkonulkomaanapu.fi