Kirkon Ulkomaanapu: Pääsiäiskolehti naisten aseman parantamiseen

Kehitysmaiden naiset ovat oman elämänsä parhaita asiantuntijoita. He pystyvät auttamaan itseään, jos heille annetaan siihen mahdollisuus.

Monissa maissa oikeuksien puute estää naisten osallistumisen. Siksi naisten oikeuksien täysimääräistä toteutumista niin lainsäädännössä kuin käytännössä tulee tukea. Vain nainen, jolle on turvattu täydet ihmisoikeudet, pystyy osallistumaan täysipainoisesti yhteiskuntansa kehittämiseen.

Kirkon Ulkomaanapu on Suomen suurin kehitysyhteistyöjärjestö, joka tekee työtä kaikkein heikoimpien parissa etnisestä, poliittisesta tai uskonnollisesta taustasta riippumatta.

Pääsiäispäivän kolehti kerätään kehitysmaiden naisten hyväksi kaikissa Suomen evankelis-luterilaisissa kirkoissa.

Naisten aseman parantamista voi tukea myös suoraan tilisiirtona Kirkon Ulkomaanavun tilille Sampo  800018-223340. Viestiksi "Naisten sosiaaliseen ja taloudelliseen tukemiseen".

Lisätietoja: Yksikön päällikkö Vesa Häkkinen, koulutus- ja seurakuntayhteistyön yksikkö, p. (09) 1802 443, 040 724 0088.