Kirkon Ulkomaanapu on nimetty maailmanlaajan uskonnollisten johtajien rauhanvälitysverkoston sihteeristöksi

Kirkon Ulkomaanapu on nimetty maailmanlaajan uskonnollisten johtajien rauhanvälitysverkoston kehittämisvaiheen sihteeristöksi. Asiasta sovittiin Helsingissä 15.-16. tammikuuta pidetyssä kansainvälisessä uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälityskokouksessa.

Uskonnolliset ja perinteiset johtajat ovat aliarvostettu työkalu konfliktien ratkaisussa. Uskonnollisilla johtajilla on usein ainutlaatuisia yhteyksiä paikallisyhteisöihin ja konfliktien osapuoliin. Heillä on ymmärrys alueensa tilanteesta ja rooli moraalisena johtajana. Monien paikallisten konfliktien ratkaisussa uskonnolliset johtajat ovat olleet olennaisessa roolissa, mutta heidän rooliaan ei usein tunnusteta kansainvälisesti.

”Uskonto on osatekijänä yli kahdeksassakymmenessä prosentissa maailman konflikteja. Se on pakko ottaa huomioon, kun ratkaisuja etsitään. Samalla uskonnolliset ja perinteiset johtajat voivat luoda yhteyksiä sodan osapuoliin ja vahvistaa sovinnonhalua”, sanoo Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen.

YK:n rauhanvälitysyksikkö MSU on aloittanut uskonnollisten johtajien roolin kehittämistä yhteistyössä Religions for Peace –järjestön, Organisation for Islamic Collaboration –yhteistyöjärjestön ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa. Samat tahot jatkavat hankkeen työstämistä eteenpäin.

Abdulqahir Qamar, fatwaosaston johtaja islamilaisessa akatemiassa Saudi-Arabian Jeddassa, on tyytyväinen rauhanvälityskokouksen antiin.

”On ollut ilo huomata, kuinka aktiivisesti uskonnolliset johtajat ovat osallistuneet ideointiin rauhantyön kehittämiseksi. Tämän kokouksen tuloksena he myös varmasti vievät rauhan sanomaa entistä tehokkaammin omien kansojensa pariin. Täällä on myös ymmärretty, kuinka konfliktien takana on köyhyys: siten YK:n täytyy rauhanvälityksen lisäksi entistä enemmän keskittyä köyhyyttä aiheuttavien rakenteiden purkamiseen,” muistuttaa Qamar.

Tavoitteena on parantaa rauhanvälitysoperaatioiden laatua nykyisillä sota-alueilla. Helsingissä pidetyssä kokouksessa käsiteltiin Somalian, Myanmarin, Etiopian ja Eritrean sekä Kirgisian konflikteja.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen 040 531 3514

Vaikuttamistyön johtaja Aaro Rytkönen 050 301 8479