Kirkon Ulkomaanapu: Nuorten koulutukseen ja toimeentuloon kiinnitettävä erityistä huomiota Syyriassa ja naapurimaissa

Ahmad Rezeq Qamber parturoi Samer Sawalehia King Abdullah Parkin pakolaisleirillä.
Ahmad Rezeq Qamber parturoi Samer Sawalehia King Abdullah Parkin pakolaisleirillä. kirkon Ulkomaanapu tukee syyrialaisnuorten koulutusta Jordaniassa ja Syyriassa. Kuva Ville Asikainen.

Kansainvälinen yhteisö keskusteli tänään Syyrian humanitaarisesta kriisistä Helsingissä. Kokouksen yhteydessä julkaistiin Syyrian naapurimaat kattava apusuunnitelma vuosille 2017–2018. Nuorten koulutukseen ja työllistymiseen ei voida kiinnittää liikaa huomiota.

Syyrian ja naapurimaiden alueella nuorten työttömyysaste on erittäin korkea ja nuorilta puuttuvat tulevaisuudennäkymät, mikä on polttoainetta levottomuuksille, todetaan tuoreessa YK:n kehitysrahaston UNDP:n raportissa arabimaiden inhimillisestä kehityksestä. 2,7 miljoonaa nuorta Syyriassa on avun tarpeessa.

”On ilahduttavaa, että koulutuksen ja taloudellisten mahdollisuuksien tukeminen on sisällytetty avustussuunnitelmaan. Koulutus ja toimeentulo tulisi kuitenkin linkittää vielä tiiviimmin toisiinsa. Nuorten koulutukseen ja työllistymiseen ei voida satsata liikaa”, sanoo Tomi Järvinen, Kirkon Ulkomaanavun kansainvälisen työn johtaja.

Syyrialaisilla lapsilla ja nuorilla on oikeus laadukkaaseen koulutukseen ja toimeentuloon. Siksi nuorille tulee tarjota keskeytymätön koulutuspolku, jossa on mukana myös toisen asteen ja ammatillinen koulutus sekä korkeakoulutus.
Tämän toteuttamiseksi tarvitaan lisätukea opettajien kouluttamiseen. Yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa pitää jatkaa ja varmistaa, että koulutus vastaa työmarkkinoiden tarpeisiin. Lisäksi ammatillisen ja yrittäjyyskoulutuksen sekä starttirahan tarjoamista tulee lisätä, ja samalla purkaa byrokratiaa nuorten yrittäjien tieltä. Haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja nuoret tarvitsevat myös psykososiaalista tukea.

”On tärkeää tukea sekä Syyrian pakolaisia että isäntäyhteisöjen syrjäytymisvaarassa olevia nuoria työllistymään”, painottaa Järvinen.

”Työpaikka myös mahdollistaa aikanaan pakolaiselle joustavan paluun kotimaahan. Hän on voinut säästää ja ylläpitää työkykyä sekä mahdollisesti jopa oppinut uusia tietoja ja taitoja.”Näyttää siltä, että niin avunantajat kuin syyrialaiset ovat vaikeuksista huolimatta etsimässä uusia tapoja ansaita toimeentuloa, järjestää koulutusta ja luoda työpaikkoja. Toivonpilkahduksia on siis myös ilmassa. Myös avunantajat ovat huomioineet, että paikallisten selviytymiskeinoista voi oppia”, sanoo Järvinen.

Syyrialaisten lasten ja nuorten koulutus ei voi odottaa konfliktin loppumista; sitä että osapuolet saavat aikaiseksi rauhan ja syyrialaiset jälleenrakennuksen käyntiin. 40 prosenttia kouluikäisistä lapsista ei pääse tänäkään talvena kouluun, ja mitä pidempään he odottavat, sitä vaikeampi on aloittaa uudestaan – ellei mahdotonta.

Lisätietoja:
Kansainvälisen työn johtaja Tomi Järvinen, p. +358 40 641 8209

Kirkon Ulkomaanapu tukee syyrialaisnuoria Syyriassa ja Jordanian pakolaisleireillä. Järjestämme nuorille ja nuorille aikuisille mm. englannin kielen ja IT-taitojen sekä erilaisten ammattitaitojen opetusta. Lisäksi tarjoamme nuorille erilaista vapaa-ajan toimintaa, kuten liikuntaa ja sirkusta, joilla tuetaan vaikeassa elämäntilanteessa olevien nuorten psykososiaalista hyvinvointia.