Kirkon Ulkomaanapu mukaan uuteen koulutusvientiyhtiöön – tutkintotodistuksen voi saada vaikka pakolaisleiriltä

OEP-logo

Verrattuna perinteiseen humanitaariseen ja kehitysyhteistyöhön, koulutusvienti luo nuorille paremmat mahdollisuudet työpaikan löytymiseen tai omaan yrittämiseen.

Kirkon Ulkomaanapu, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Savon Koulutus Oy (Savon koulutuskuntayhtymän tytäryhtiö) ja Suomen Yrittäjäopisto ovat muodostaneet yhteisen koulutusvientiyhtiön Omnia Education Partnerships Oy:n.

Omnialla ja Suomen Yrittäjäopistolla on ammatillinen toisen asteen tutkintoviennin kokeilulupa EU- ja ETA-maiden ulkopuolisiin maihin. Tutkintoviennillä tuetaan kohdemaiden pyrkimystä luoda uusia työpaikkoja tarjoamalla mm. yrittäjyyden, johtamisen ja matkailualan koulutusta.

”Ulkomaanapu näkee uudessa yhteistyössä mahdollisuuden pakolaisille ja hauraissa olosuhteille eläville nuorille saada tunnustettu ja hyväksytty virallinen tutkinto opinnoistaan. Koulutuksen tarjoaminen on ihmisoikeuskysymys. Kaikilla ihmisillä on oikeus laadukkaaseen koulutukseen”, Kirkon Ulkomaanavun kansainvälisen työn johtaja Tomi Järvinen sanoo.

Verrattuna perinteiseen humanitaariseen ja kehitysyhteistyöhön koulutusvienti luo nuorille paremmat mahdollisuudet työpaikan löytymiseen tai omaan yrittämiseen.

Kun suomalainen kokeilu virallisesti käynnistyy, Ulkomaanapu voi yhdessä ja osana OEP Oy:tä ryhtyä käynnistämään sisällöltään virallisesti hyväksyttävää koulutusta esimerkiksi pakolaisnuorille.

Omnia, Savon Koulutus Oy ja Suomen Yrittäjäopisto ovat kukin alueellaan keskeisiä koulutuksen tarjoajia, joilla on pitkä kansainvälinen kokemus. Kirkon Ulkomaanapu on johtava humanitaarinen toimija, jolla on laaja verkosto hauraissa ja kehittyvissä maissa.

Yhdistämällä resurssit ja osaaminen Omnia Education Partnerships Oy tarjoaa uudenlaisia laajennettavia koulutusratkaisuja sekä kumppanuutta kohdemaiden koulutuksen kehittämiseen.

Kirkon Ulkomaanapu on käynyt yhteistyöneuvotteluja YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n kanssa ja maata toiminnan aloittamiseksi mietitään parhaillaan. Alussa pyritään kokeiluluontoisesti keskittymään lukumäärältään muutamiin ammatillisiin tutkintoihin ja yrittäjätutkintoon.

”Olemme mukana koska koulutus on ehkä keskeisin kehitys- ja humanitaarinen kysymys maailmassa. Etenkin nuorten työllistyminen ja työelämän nopea muutos edellyttävät ammatillista oppimista ja jos mahdollista tunnustettua sellaista”, Järvinen sanoo.

”Me haluamme uusin ratkaisuin olla omalta puoleltamme mahdollistamassa laadukasta koulutusta haurailla alueilla ja pakolaistilanteissa. Myös muuttoliike maaseudulta kaupunkeihin johtaa siihen, että yrittäjyyskasvatuksen ja ammatillisten valmiuksien tarve ja kysyntä kasvavat.”

Lisätietoja:
Tomi Järvinen, Kirkon Ulkomaanavun kansainvälisen työn johtaja, Omnia Education Partnerships Oy:n hallituksen jäsen, tomi.jarvinen(a)kirkonulkomaanapu.fi, p. +358 40 641 8209
Jouni Hemberg, Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja,  jouni.hemberg(a)kirkonulkomaanapu.fi, p. + 358 50 325 9579