Kirkon Ulkomaanapu keskeyttää osan Etelä-Sudanin jälleenrakennushankkeista

Sisäisen tarkastuksen yhteydessä Ernst&Young tilintarkastusyhtiö on tarkastanut Nairobissa eteläsudanilaisen ekumeenisen avustusjärjestö CEASin ja paikallistasolla Sudanin Mabanissa jälleenrakennusta toteuttavan MRDO:n kirjanpitoa.

"Käynnistin sisäisen tarkastuksen välittömästi saatuani tiedon mahdollisista ongelmista. Tarkastuksen tuloksena on selvinnyt, että varoja on käytetty sopimuksen vastaisesti ja tältä osin ne tullaan kaikki perimään takaisin", toteaa KUAn toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen.

"Yhteistyökumppaneidemme ongelmat ovat erittäin ikäviä paikallisten sudanilaisten näkökulmasta. Haluamme olla heidän tukenaan jatkossakin. Etelä-Sudanissa työskennellään äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa ja olemme yrittäneet ennakoida asiaa tukemalla kumppaneitamme taloushallinnon kehittämisessä, missä ei nyt onnistuttu. Toisaalta ongelmien selviäminen on aina myös myönteinen asia ja merkki valvonnan toimivuudesta."

Tarkastuksessa on tullut esiin perusteettomia kuluja 37 789 USD sekä puutteellista raportointia varojen käytöstä kentällä 79 879 USD osalta, minkä osalta selvitystyötä jatketaan. Jälleenrakennushankkeet CEASin ja MRDO:n kanssa Mabanissa on tämän johdosta toistaiseksi keskeytetty.

Mabanin jälleenrakennushanke on ollut ulkoasiainministeriön rahoittama ja sitä on informoitu sisäisen tarkastuksen tuloksista. KUAlla on Etelä-Sudanissa käynnissä myös muita hankkeita mm. Luterilaisen maailmanliiton (LML) kanssa. Niitä jatketaan normaalisti.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen p. 040 5313 514 sekä kansainvälisen työn johtaja Tapio Wallenius p. 050 351 0753.