Kirkon Ulkomaanapu kerää Kongon sodan uhreille

"Naiset ovat Kongon kaikkein haavoittuvin väestönosa. Enemmistö köyhyydessä elävistä on naisia ja sodan aikana naisiin on kohdistunut systemaattista seksuaalista väkivaltaa. Nuoria tyttöjä on myös värvätty sotilaiksi", Kirkon Ulkomaanavun projektikoordinaattori Anna Muinonen kertoo.

Hän on ollut tammi-heinäkuun itäisessä Kongossa valvomassa Kirkon Ulkomaanavun tukemaa humanitaarisen avun ohjelmaa sekä valmistelemassa uutta hanketta sodassa kärsimään joutuneiden naisten auttamiseksi.

Uuden hankkeen tavoitteena on auttaa raiskatuiksi tulleita naisia sekä tukea tyttösotilaiden kuntouttamista ja kotiuttamista. Sen lisäksi tuetaan paikallisia naisjärjestöjä niiden työssä naisten oikeuksien edistämiseksi ja naisiin kohdistuneeseen väkivaltaan syyllistyneiden saamiseksi oikeuden eteen.

Heinäkuun lopulla pidettävien vaalien toivotaan vakiinnuttavan Kongon tilannetta ja antavan mahdollisuuden jälleenrakennukseen ja yhteiskunnallisiin uudistuksiin. Siirtymävaihe tarjoaa myös mahdollisuuden parantaa naisten asemaa sekä poliittisella tasolla että ruohonjuuritason yhteisöissä.

"Olojen mahdollisesta vakiintumisesta huolimatta myös hätäavun tarve jatkuu Kongossa vielä ainakin pitkälle ensi vuoteen. Jatkamme aliravittujen lasten ruokintakeskusten toimintaa. Ennen lokakuun kylvökautta ihmisten on myös saatava siemeniä ja kuokkia, jotta he voivat kasvattaa itselleen ruokaa", Anna Muinonen kertoo.

KUAn hätäapuohjelmaan kuuluu sen lisäksi muun muassa tuhoutuneiden koulujen korjaamista sekä vedenottopaikkojen kunnostamista. KUA on käyttänyt omien varojen lisäksi Kongon hätäapuun ulkoministeriöltä saadut 500 000 euroa.

Kongo-keräyksen tilinumerot, Sampo 800018-223340, Nordea 157230-500504, viitenumero 1038.

Lisätietoja: Suunnittelija Miina Puntila, (09) 1802 498
Viestintäpäällikkö Kirsi Saloranta, (09) 1802 563, 040-512 3286
24.7. alkaen humanitaarisen avun päällikkö Helena Manninen-Visuri, (09) 1802 386
Tiedottaja Maija Sankari (09) 1802 295, 050-559 4030