Kirkon Ulkomaanapu kampanjoi oikeudenmukaisen kaupan puolesta

Kehitysapu ei yksin riitä köyhyyden poistamiseen maailmasta. Kauppa ja maatalous ovat oleellisessa roolissa, kun halutaan vaikuttaa köyhyyden rakenteellisiin syihin. Epäreilu kauppa syö taloudellisten menetyksien kautta kehitysmailta jopa tuplasti summan, jonka maat saavat kehitysapuna teollisuusmailta. Yhden prosentin lisäys Afrikan kansantuloon toisi maanosalle enemmän tuloa kuin koko vuotuinen kehitysapu.

Kuka korjaa sadon? -kampanja keskittyy maailmankaupan ongelmiin kolmen näkökulman kautta: kehitysmaiden asemaan kansainvälisessä kauppajärjestelmässä, Suomen ja EU:n kauppa- ja maatalouspolitiikan vaikutuksiin kehitysmaissa sekä Maailman kauppajärjestön WTO:n kauppaneuvotteluiden sisältöön ja tuloksiin.

Kaksiviikkoisen kampanjan tavoitteena on paitsi lisätä tietoutta kaupan ja kehityksen suhteesta, herättää eri toimijoita vuoropuheluun keskenään ja pyrkiä etsimään ratkaisuja kehitysmaiden aseman parantamiseen.

Kampanja toteutetaan pääosin verkossa. www.kirkonulkomaanapu.fi ja http://www.pelastamaailma.fi/ -sivuistoilla käydään keskustelua joka toinen päivä vaihtuvien asiantuntijapuheenvuorojen pohjalta.

Kansainväliseen kauppaan liittyviin väittämiin kommentoivat mm. johtaja Seppo Kallio MTK:sta, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen, kansanedustaja Anni Sinnemäki ja europarlamentaarikko Alexander Stubb. Lisäksi sivut sisältävät kattavan tietopaketin aiheesta, case-esimerkkejä sekä Kirkon Ulkomaanavun suosituksia oikeudenmukaisemman maailmankaupan turvaamiseksi.

Lisätietoja:
Kehityspolitiikan koordinaattori
Nina Suomalainen, puh. (09) 1802 482, 040 519 1599

Kampanjasuunnittelija
Maria Halava, puh. (09)1802 373 / 0400-385 432

http://kukakorjaasadon.kua.fi/ ja http://www.pelastamaailma.fi/