Kirkon Ulkomaanapu järjestää yhdessä Afrikan Sarven uskonnollisten johtajien kanssa rauhankokouksen

Neuvotteluyhteyden ylläpitäminen eri ryhmien välillä on ehdoton edellytys Somalian tilanteen rauhoittamiselle. YK:n humanitaarisen avun järjestön arvion mukaan viime viikkojen kiihtyneiden taistelujen vuoksi kymmenet ihmiset ovat saaneet surmansa ja lähes 200 000 on joutunut jättämään kotinsa.

Rauhankokoukseen osallistuu Somalian uskonnollisia johtajia eri heimoista sekä edustajia uskonnollisista ja poliittisista ryhmistä. Kokouksen yhteydessä järjestetään myös Somalian naisvaikuttajien tapaaminen. YK:n päätöslauselman 1325 mukaan naisille tulee taata keskeinen rooli rauhanprosesseissa.

Kirkon Ulkomaanapu toivoo, että uskonnollisten johtajien ja naisten tapaamisten avulla voidaan pysyvästi vahvistaa eri ryhmien välistä vuoropuhelua.

Humanitaarisena apuna Kirkon Ulkomaanapu tukee Somaliassa evakkoleirejä Gedon maakunnassa lähellä Kenian ja Etiopian rajoja.

Lisätietoja: Somaliassa KUAn projektityöntekijä Mahdi Abdile (+25224137170 (Hargeisa) +8821643338659 (Thuraya, satelliittipuhelin) sekä sähköposti mahdi.abdile@kua.fi ja Helsingissä kansainvälisen työn johtaja Pauliina Arola (040 517 2924 ja pauliina.arola@kua.fi)