Kirkon Ulkomaanapu ja Suomen Lähetysseura vetoavat kehitysavun puolesta

0,7 % on myös YK:n kehitysavulle suosittelema tavoitetaso. Järjestöt toimittivat vetoomuksensa hallitukselle ja eduskunnalla tiistaina 8.2.

Järjestöt painottavat sitä, että Suomi kuuluu maailman rikkaimpien maiden joukkoon. Tämä edellyttää kasvavaa panostusta toimintaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Kaksi vuotta sitten 21 000 kansalaista allekirjoitti Kirkon Ulkomaanavun ja Suomen Lähetysseuran vetoomuksen 0,7 %:n tavoitteen saavuttamiseksi, muistutetaan vetoomuksessa.

Vetoomus liittyy Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen KEPA:n kampanjaan 0,7 %:n puolesta.

Kirkon Ulkomaanapu ja Suomen Lähetysseura ovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon suurimmat kansainvälisen avun toimijat. (KT/SLS 8.3.2005)

Lisätietoja:
SLS/ Tiedotuspäällikkö Eeva Kemppi-Repo (09) 1297 250, toimittaja Maila Rancken (09) 1297 258, toimittaja Jouko Marttinen (09) 1297 326