Kirkon Ulkomaanapu ja Suomen Lähetysseura kampanjoivat ruokaturvasta

 
Kirkon Ulkomaanapu ja Suomen Lähetysseura kampanjoivat tänä vuonna maailman ruokaturvan puolesta.  Näin järjestöt liittyvät mukaan kampanjointiin, jota monet kirkolliset tahot tekevät parhaillaan kautta maailman. Asia on polttavan ajankohtainen, sillä yli miljardi ihmistä näkee nälkää.

Järjestöt ovat iloisia mahdollisuudesta esiintyä saman teeman alla. Näin näkyy havainnollisesti, miten ne yhdessä tekevät kirkon työtä heikoimpien auttamiseksi ja oikeudenmukaisuuden puolesta.

Kirkon Ulkomaanavun Tekoja-kampanjan teema vuosina 2010–2011 on ruokaturva. Kampanjan esimerkkimaita ovat Kambodzha, Uganda ja Haiti, joissa Ulkomaanapu pyrkii kohentamaan maaseudun olosuhteita, jotta edellytykset paikalliseen ruoantuotantoon paranisivat ja ihmiset saisivat itselleen ja perheilleen riittävän toimeentulon.

Suomen Lähetysseuran Tasaus-kampanjan vuoden 2010 teemana on vesi ja leipä ja pääkohteina Mauritania ja Senegal. Nämä maat kärsivät muun muassa ilmastonmuutoksen aiheuttamasta kuivuudesta. Maiden ruokaturvaa vahvistetaan monipuolisten keinojen avulla.

Ulkomaanavun ja Lähetysseuran kumppanijärjestö Ecumenical Advocacy Alliance (EAA) on käynnistänyt maailmanlaajuisen kampanjan ruoasta. Food for Life! -kampanja tiedottaa maailman ruokatilanteesta ja etsii keinoja parantaa kehitysmaiden ihmisten mahdollisuuksia kestävään ruoantuotantoon.

Ruoka on aiheena myös tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksessä, jonka tuotolla autetaan köyhiä lapsiperheitä Suomessa ja Haitissa turvaamaan itselleen jokapäiväisen leivän.

Järjestöt ovat lähettäneet seurakuntiin yhteiskirjeen, jossa kerrotaan kampanjoiden sisällöistä ja niiden vaikutuksista kehitysmaissa. Kampanjoiden avulla seurakunnat voivat toteuttaa kirkon kansainvälistä vastuuta ja nostaa ruokaturvan yhteiskunnalliseksi puheenaiheeksi.