Kirkon Ulkomaanapu ja Suomen Lähetysseura haluavat nostaa kehitysavun vaaliteemaksi

Järjestöjen johtajat Antti Pentikäinen ja Seppo Rissanen ovat lähettäneet seurakunnille yhteisen kirjeen, jossa seurakuntia pyydetään tukemaan kampanjaa ja järjestämään aiheesta julkisia keskustelutilaisuuksia kansanedustajaehdokkaiden kanssa.   

Suomi on sitoutunut YK:n suositukseen, jonka mukaisesti sen tulisi varata 0,7 prosenttia kansantulostaan kehitysyhteistyöhön vuoteen 2010 mennessä. Tällä hetkellä Suomi käyttää kehitysyhteistyöhön 0,43  prosenttia bruttokansantulostaan. Kirkon Ulkomaanapu ja Suomen Lähetysseura painottavat, että sitoumuksen täyttäminen on välttämätöntä maailman köyhien elämän parantamiseksi. 

Osana kampanjaa Kirkon Ulkomaanapu ja Suomen Lähetysseura viestittävät myös puoluetoimistoille 0,7  -tavoitteen keskeisyyttä vaali- ja hallitusohjelma-asiana.

Järjestöt ovat myös jo postittaneet kannattajilleen 0,7 -tavoitteesta muistuttavia postikortteja, joita voi lähettää kansanedustajaehdokkaille.

Edellisten eduskuntavaalien yhteydessä 2003 Kirkon ulkomaanapu ja Suomen Lähetysseura keräsivät yhdessä seurakuntien kanssa yli 20 000 nimeä vetoomukseen 0,7 -tavoitteen puolesta. 

Kirkon Ulkomaanapu ja Suomen Lähetysseura kuuluvat Suomen suurimpiin kansalaisjärjestöihin, jotka saavat ulkoministeriön myöntämiä kehitysyhteistyövaroja. Järjestöillä on ulkoministeriön kanssa ns. kumppanuussopimus, joka luo vakiintuneen pohjan pitkäjänteiselle kehitysyhteistyölle.

Lisätietoja: 
vaikuttamistyön kampanja-assistentti Maria Halava, puh. (09)1802 373 / 0400-385 432