Kirkon Ulkomaanapu ja muut järjestöt vaativat oikeudenmukaista, kunnianhimoista ja laillisesti sitovaa ilmastosopimusta

Kirkon Ulkomaanapu ja muut kansalaisjärjestöt pitivät 27.11 tiedotustilaisuuden tavoitteistaan Kööpenhaminan joulukuiselle ilmastokokoukselle. Helsingissä pidetyssä tilaisuudessa järjestöt julkaisivat yhteisen kannanoton, johon on koottu kymmenen tärkeintä vaatimusta.

Tilaisuudessa puhuivat Kirkon Ulkomaanavun ilmastonmuutosasiantuntija Katri Suomi, kansainvälisen Greenpeacen ilmastopoliittinen asiantuntija Kaisa Kosonen sekä Akavan kansainvälisten asioiden päällikkö Markus Penttinen. 

Kirkon Ulkomaanavun Katri Suomi toi esille sen, kuinka ilmastonmuutoksen seuraukset vaikeuttavat vakavasti jo nyt ihmisten elämää monissa kehitysmaissa. Siksi Kööpenhaminan sopimuksessa teollisuusmaiden on sitouduttava riittävään lyhyen aikavälin rahoitukseen sekä taattava ennustettava rahoitus pidemmällä aikavälillä. Kehitysmaille ohjattavan julkisen ilmastorahoituksen tulee olla vuosittain vähintään 110 miljardia euroa vuoteen 2020 mennessä.

– Kehitysmaat tarvitsevat rahoitusta ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja sen hillitsemiseen, teknologian kehittämiseen ja metsien suojeluun. Teollisuusmaiden julkisen rahoituksen tulee kuitenkin olla uutta, nykyisten kehitysrahoitussitoumuksien lisäksi annettavaa tukea, Katri Suomi tarkensi.

Greenpeacen Kaisa Kosonen painotti, että Kööpenhaminassa on sovittava laillisesti sitovista velvoitteista. Pelkkä poliittinen kädenpuristus kansallisesti toteutettavista toimenpiteistä ei riitä vastaukseksi ilmastokriisiin, painotti Greenpeacen Kaisa Kosonen. Hän korosti myös, kuinka tärkeää on saada globaalit päästöt käännettyä laskuun vuoteen 2015 mennessä. Tämä onnistuu vain, jos maiden välinen luottamus on taattu kansainvälisillä säännöillä.

Akavan Markus Penttisen mukaan ilmastonmuutos on vakava uhka, mutta mahdollistaa myös uusien työpaikkojen synnyn etenkin ilmastokysymysten edelläkävijöille.

– Työpaikkojen on muututtava ympäristö- ja ilmastoystävällisiksi. Samalla niiden osaamisvaatimukset nousevat. Palkansaajajärjestöt tukevat kunnianhimoisia tavoitteita Kööpenhaminan sopimukseen, mutta tavoitteena tulee olla "oikeudenmukainen siirtymä". Se edellyttää panostuksia koulutukseen ja työntekijöiden kuulemista rakennemuutoksissa, Markus Penttinen muistutti.

Kannanoton takana ovat Kirkon Ulkomaanapu, Greenpeace, Suomen YK-liiton koordinoima Kansalaisten maailmannäyttämö -hanke, Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa, Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry, Luonto-Liitto, Maan ystävät, Natur och Miljö, Akava, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF.

Lue Järjestöjen vaatimukset Kööpenhaminan ilmastokokoukselle.


Lisätiedot:
Ilmastonmuutosasiantuntija Katri Suomi, Kirkon Ulkomaanapu, puh. +358 50 326 3487, katri.suomi(at)kirkonulkomaanapu.fi.