Kirkon Ulkomaanapu ja European Coalition for Israel: ”Israelilaisten ja palestiinalaisten ihmisoikeudet turvattava”

Israelilaisten ja palestiinalaisten ihmisoikeudet olivat keskiössä Kirkon Ulkomaanavun ja European Coalition for Israel -järjestön edustajien tavatessa Helsingissä. Järjestöjen edustajat ovat käyneet julkisuudessa väittelyä European Coalition for Israel -järjestön (ECI) kritisoitua Kirkon Ulkomaanavun Alkuperä merkkaa -kampanjaa. Tapaamisessa oli mukana myös ECI:n vieraina Suomessa olleita israelilaisen Jerusalem Institute of Justice -ihmisoikeusjärjestön edustajia.Keskustelussa todettiin, että molemmat järjestöt pitävät ihmisoikeuksien toteutumista Israelissa ja palestiinalaisalueella ensiarvoisen tärkeänä. Järjestöt totesivat myös, että Israelin ja palestiinalaisalueen päättäjien politiikkaa ja toimia on voitava tarvittaessa arvostella ja että politiikan epäkohtien esiin nostaminen on osa demokraattista keskustelukulttuuria. Toisaalta on asioita, joista järjestöt ovat erimielisiä.”Kirkon Ulkomaanapu jatkaa ihmisoikeusloukkausten raportointia EAPPI-ohjelman kautta. On hienoa, että olemme löytäneet tiiviimmän keskusteluyhteyden myös niiden kanssa, jotka katsovat alueen konfliktia eri näkökulmasta kuin me”, Kirkon Ulkomaanavun vaikuttamistyön johtaja Aaro Rytkönen toteaa.”Olemme edelleen eri mieltä tietyistä asiakysymyksistä, mutta uskomme, että avoin ja suora keskustelu on tärkeää. Avoin dialogi, silloinkin kun edustamme eri näkemyksiä, on osoitus toimivasta demokratiasta eikä tarkoita vihamielisyyttä”, European Coalition for Israel -järjestön Suomen johtaja Tomas Sandell sanoo.

Lisätietoja: Kirkon Ulkomaanavun vaikuttamistyön johtaja Aaro Rytkönen, p. 050 301 8479

European Coalition for Israel -järjestön Suomen johtaja Tomas Sandell p. 040-8400238