Kirkon Ulkomaanapu: Ilmastosopimuksen tuettava naisia kehitysmaissa

Ilmastonmuutoksen inhimillisen hinnan pienentämisessä kehitysmaiden naisten tukeminen on olennaista. Naisten vastuulla on usein pienviljelmien hoitaminen, joihin muuttunut ilmasto vaikuttaa nopeasti.

”Ilman kohdistettuja toimia ja kehitysmaiden naisten oman äänen kuulemista edessä on mittava nälänhätä”, toteaa Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen.

Kirkon Ulkomaanapu oli mukana, kun Tasavallan presidentti Tarja Halonen tapasi kehitysmaiden naisdelegaatteja Kööpenhaminan ilmastoneuvotteluissa torstaina 17.12.  Tapaamisen taustalla oli Suomen aktiivinen tuki kehitysmaiden naisten osallistumiselle ilmastoneuvotteluihin sekä Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäisen aloite Presidenttifoorumissa marraskuussa. Kirkon Ulkomaanapua edusti tapaamisessa ilmastonmuutosasiantuntija Katri Suomi.

”Ilmastonmuutos vaikuttaa muun muassa maatalouteen, ruokaturvaan ja vedenhankintaan. Kehitysmaissa nämä toimet ovat perinteisesti naisten vastuulla. Siksi on tärkeää, että naiset saavat ajantasaista sää- ja ilmastotietoa sekä osallistuvat heitä koskevaan päätöksentekoon. Naisten tietotaidon parantumisen ja osallistumisen kautta sekä perheet että yhteisöt pystyvät paremmin vastaamaan ilmastonmuutoksen asettamiin haasteisiin”,  lisää Kirkon Ulkomaanavun ilmastonmuutosasiantuntija Katri Suomi.

Kirkon Ulkomaanapu on tukenut kehitysmaiden naisten osallistumista ilmastoneuvotteluihin rahoittamalla afrikkalaisen kumppaninsa Pan African Climate Justice Alliancen (PACJA) työtä. Tulevaisuudessa Ulkomaanapu tukee naisten paikallistason ilmastovaikuttamista Haitissa ja Nepalissa. Lisäksi Ulkomaanapu  panostaa tasa-arvo- ja naisnäkökulman huomioimiseen ilmastonmuutoshankkeissaan.

Lisätietoja: Kirkon Ulkomaanavun ilmastonmuutosasiantuntija Katri Suomi +358 50 326 3487.