Kirkon Ulkomaanapu: Ilmastorahoitusta ei saa ottaa kehitysyhteistyöstä

Kirkon Ulkomaanavun mukaan EU:n antama lupaus kehitysmaiden lyhyen aikavälin ilmastorahoituksesta on osoittautumassa tuhoisaksi YK:n vuosituhattavoitteille ja köyhyyden vähentämiselle. EU:n tarjous 2,4 miljardin euron rahoituksesta vuosittain vuosina 2010-2012 on suureksi osaksi vanhojen apusitoumusten uudelleen paketoimista. Useat EU:n jäsenmaat eivät ole sitoutuneet siihen, että niiden tarjoama ilmastorahoitus olisi uutta ja lisää aiemmin sovitulle kehitysyhteistyölle. Suomi on yksi näistä maista.

”EU:n jäsenmaille ei saa antaa tekosyytä vesittää kehitysyhteistyölupauksiaan. Ilmastomuutoksen inhimillinen taakka on valtava. Ilmastorahoituksessa on kysymys valinnasta toivon ja epätoivon välillä”, totesi Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen EU:n komission ja puheenjohtajamaa Ruotsin Kööpenhaminan ilmastokokouksessa järjestämässä tilaisuudessa.

Lyhyen aikavälin rahoituksen lisäksi EU:n tulee kantaa vastuunsa myös pitkän aikavälin ilmastorahoituksesta. Tähän asti EU ei ole tarkentanut, miten se osallistuu pitkän tähtäimen rahoitukseen, mikä on neuvotteluissa yksi merkittävimpiä asioita kehitysmaille.
 
“Mikäli uutta rahaa ei saada pöydälle, sopimukseen pääseminen Kööpenhaminassa vaarantuu. Kehitysmaiden ei tule tyytyä vähempään. EU:lta odotetaan nyt johtajuutta: se ei saa kääntää selkäänsä kehitysmaille”, totesi Pentikäinen.

Lisätietoja: Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen, puh. 040 5313514.