Kirkon Ulkomaanapu haluaa pitää Yhteisvastuukeräyksen tuotonjaon ennallaan

Kirkon Ulkomaanapu toivoo, että Yhteisvastuukeräyksen tuotonjako pidettäisiin nykyisellään niin, että 60 prosenttia keräyksen tuotosta ohjattaisiin kansainväliseen diakoniaan. Yhteisvastuukeräyksen keräystoimikunta on esittänyt kansainvälisen diakonian osuuden pienentämistä 50 prosenttiin vuonna 2012.

Esityksen mukaan kansainväliseen diakoniaan suunnattaisiin vähemmän varoja ja Kirkon diakoniarahaston ja hiippakuntien diakoniarahastojen osuutta kasvatettaisiin. Vuoden 2010 keräyksen tuoton mukaan laskettuna kysymys olisi yli 400 000 eurosta.

Kirkon Yhteisvastuukeräys on mahdollistanut mittavan kansainvälisen avun Kirkon Ulkomaanavun kautta. Työn merkitystä korostaa se, että köyhimpien maiden tilanne on vakavasti kriisiytynyt kylmän sodan jälkeen. Vaikka suomalaiset ovatkin kärsineet lamasta, talous-, ruoka- ja ilmastokriisi ovat iskeneet suurimmalla voimalla nimenomaan köyhimpiin maihin. Kansainväliselle diakonialle on ennennäkemätön tarve.

Muutosta on perusteltu kotimaisen diakonian kasvaneella varojen tarpeella. Varojen ottaminen kansainväliseltä diakonialta ei kuitenkaan ole kestävä ratkaisu eikä sillä paranneta diakonian toimintaedellytyksiä pitkällä tähtäimellä.

On selvää, että kotimainen köyhyys vaatii lievittämistä.  Kirkon on erikseen arvioitava, miten diakoniatyön taloudellisen avustamisen rahoitus saadaan kestävälle ja tarpeita vastaavalle pohjalle – ja miten kirkko reagoi siihen, että suomalainen yhteiskunta purkaa ja heikentää turvaverkkojaan.

Yhteisvastuukeräyksen periaatteisiin kuuluu, että apua annetaan sinne, missä hätä on suurin, ja jonne muut eivät katsettaan käännä. Nyt tehty muutosehdotus ei vastaa kirkon eikä Yhteisvastuukeräyksen arvopohjaa.

Yhteisvastuukeräyksen merkitystä Ulkomaanavun työlle ei voi kyllin korostaa. Kirkon Ulkomaanapu on omalta osaltaan sitoutunut kehittämään Yhteisvastuukeräystä ja sen tuoton käyttöä.