Kirkon Ulkomaanapu: Hallituksen ilmastorahoituspäätös tulee kalliiksi

Hallituksen kehysriihen päätös, jossa ilmastorahoitusta ei selkeästi nimetä uudeksi ja lisärahoitukseksi kehitysyhteistyömäärärahoihin nähden sekä kehitysyhteistyömäärärahojen jäädyttäminen käytännössä 0,58 prosenttiin vuosina 2012-2014 on lyhytnäköistä politiikkaa, joka tulee pitkällä tähtäimellä kalliiksi.

”Ilmastorahoituksen pitäisi olla selkeästi erillään kehitysyhteistyömäärärahatavoitteesta. Hallitukselta olisi myös toivonut selkeää suunnitelmaa siitä, miten 0,7-tavoite saavutetaan”, Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen korostaa.

”Ilmastonmuutos on vakava ja todellinen uhka. Siihen vastaaminen on halvinta nyt. Odottelu tulee kaikkein kalleimmaksi. Nyt olisi tarvittu pitkäjänteistä ja tulevaisuuteen katsovaa politiikkaa.”

Kehitysmaissa tunnetaan jo ennestään luottamuspulaa teollisuusmaiden haluun todella puuttua ilmastonmuutokseen ja sen seurauksiin. Mikäli muut maat seuraavat Suomen esimerkkiä, se vaarantaa myös kansainvälisen ilmastosopimuksen syntymisen.

Suomi on lupautunut osallistumaan ns. nopean aikavälin ilmastorahoitukseen 110 miljoonalla eurolla vuosina 2010-2012. Ilmastorahoitukseen myönnettyjen varojen liittäminen osaksi virallista kehitysyhteistyörahoitusta tekisi käytännössä kehitysmaiden köyhistä Suomen ilmastolupauksen maksajia.
 
0,7-tavoite uhattu
 
Hallituksen esitys jäädyttää käytännössä kehitysyhteistyömäärärahat 0,58 prosenttiin vuosina 2012-2014. Se tekee mahdottomaksi saavuttaa 0,7-tavoite vuonna 2015. Ilmastorahoituksen laskeminen osaksi Suomen 0,7-tavoitetta muuttaisi lisäksi avun jakautumista sekä maantieteellisesti että sektorialisesti.

Kirkon Ulkomaanapu on huolissaan siitä, että ilmastorahoituksen sisällyttäminen kehitysyhteistyömäärärahoihin vähentäisi terveys-, koulutussektoreille suunnattua apua. Maantieteellisesti ilmastorahoitus suuntaisi resursseja nykyistä enemmän Aasiaan, Latinalaiseen Amerikkaan ja Lähi-itään Afrikan kustannuksella.

Ilmastorahoituksen tarve tulee jatkossa vain kasvamaan. Se tarkoittaa, että ilmastorahoituksen osuus kehitysyhteistyövaroista kasvaisi ja vaarantaisi siten muut köyhyyden vähentämistavoitteet.

Lisätietoja:
Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen, p. 040-531 3514
Kirkon Ulkomaanavun ilmastonmuutosasiantuntija Katri Suomi, p. 050-326 3487