Kirkon Ulkomaanapu: EU:n päästövähennystavoite nostettava 30 prosenttiin

EU:n tänään julkistama tiedonanto osoittaa vääräksi usein esitetyn väitteen päästövähennysten haitallisuudesta taloudelle ja työllisyydelle. Suuremmilla päästövähennyksillä on itse asiassa useita merkittäviä hyötyjä, kuten uusien työpaikkojen syntyminen, ilmanlaadun parantuminen ja energiavarmuuden lisääntyminen.

Kirkon Ulkomaanapu pitää tänään julkistettua Euroopan Unionin komission tiedonantoa tervetulleena. Tiedonannossa analysoidaan mitä vaikutuksia EU:n päästövähennystavoitteen nostamisella 20 prosentista 30 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon olisi ja miten se voitaisiin toteuttaa.

Tiedonanto osoittaa selvästi, että siirtyminen 30 prosentin tavoitteeseen on huomattavasti halvempaa kuin aiemmin on arvioitu. Lisäksi tiedonanto todistaa, että päästövähennystavoitteen nostaminen toisi EU:lle merkittäviä työllisyys-, terveys- ja taloudellisia etuja.

”Komission tiedonanto kumoaa yksiselitteisesti myytin päästövähennysten haitallisuudesta taloudelle ja työllisyydelle ja siksi se on merkittävä askel keskustelun suunnan muuttamiseksi Suomessa ja Euroopassa”, sanoo Katri Suomi, Kirkon Ulkomaanavun ilmastonmuutosasiantuntija.

Tiedonannon mukaan 30 prosentin tavoitteeseen siirtyminen säästäisi Euroopan tasolla 40 miljardia euroa öljyn ja maakaasun tuonnissa vuonna 2020. Vähentynyt energiantuonti parantaisi samalla Euroopan energiavarmuutta. Työllisyys lisääntyisi, koska vähähiiliset, ilmastoystävälliset teknologiat ovat työvoimavaltaisempia kuin perinteinen teollisuus. Jos EU saavuttaa uusiutuvien energioiden tuotantotavoitteensa, se tarkoittaisi 100 000–400 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi ilmanlaadun parantuminen toisi 6,5–10 miljardin euron säästöt vuonna 2020.

Jos EU ei siirry 30 prosentin päästövähennystavoitteeseen, se jää pahasti jälkeen Yhdysvalloista ja Kiinasta puhtaisiin teknologioihin investoimisessa. Kiina investoi noin 230 miljardia Yhdysvaltain dollaria, Yhdysvallat noin 80 miljardia, kun taas EU:n vastaavat investoinnit olivat yhteensä vain 25 miljardia euroa.

”Aikainen toiminta Suomen ja Euroopan kasvihuonekaasupäästöjen pienentämiseksi ei ole vain taloudellisesti järkevää, vaan myös moraalinen velvollisuus. Jokainen vuosi, jona perustamme taloutemme fossiilisten polttoaineiden varaan vähentää köyhien maiden mahdollisuuksia kehittyä”, toteaa Katri Suomi.

Kirkon Ulkomaanapu kannustaa Suomen hallitusta tukemaan EU:n päästövähennystavoitteen nostamista mahdollisimman pian 20 prosentista 30 prosenttiin tiedonannossa esitettyjen hyötyjen saavuttamiseksi.

Lisätietoja

Ilmastonmuutosasiantuntija Katri Suomi, puh. 050 326 3487, Kirkon Ulkomaanapu