Keski-Afrikan tasavallan opetusministeri: ”Toimeentulomahdollisuuksien puute ruokkii väkivaltaisuuksia”

Keski-Afrikan tasavallan opetusministeri Elois Anguimate allekirjoitti maan opetusministeriön ja Kirkon Ulkomaanavun välisen yhteistyösopimuksen Helsingissä perjantaina 11. syyskuuta. Kuva: Minna Törrönen.
Keski-Afrikan tasavallan opetusministeri Elois Anguimate allekirjoitti maan opetusministeriön ja Kirkon Ulkomaanavun välisen yhteistyösopimuksen Helsingissä 11. syyskuuta. Kuva: Minna Törrönen.

Keski-Afrikan tasavallan opetusministeri Elois Anguimate allekirjoitti maan opetusministeriön ja Kirkon Ulkomaanavun välisen yhteistyösopimuksen Helsingissä perjantaina 11.9. Yhteistyön tavoitteena on Keski-Afrikan tasavallan koulutusjärjestelmän vahvistaminen ja hyvän hallinnon kehittäminen. Perjantaina ministeri Anguimate tapasi myös opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen ja kehitysministeri Lenita Toivakan.

Kyseessä on ensimmäinen ministerivierailu Suomeen Keski-Afrikan tasavallasta, yhdestä maailman hauraimmista valtioista. Maan koulutussektorin tila on huono: koulurakennukset ovat romahtamiskunnossa, kouluun pääsee harva ja opettajien koulutustaso heikko. Lisäksi vuonna 2013 alkanut väkivaltainen konflikti on entisestään vaikeuttanut lasten mahdollisuuksia päästä kouluun.

”On tärkeää ymmärtää, että Keski-Afrikan konfliktissa ei ole kyse kristittyjen ja muslimien välisistä taisteluista. Kyse on nuorten toivottomuuden tunteesta. He eivät löydä työtä eivätkä toimeentulomahdollisuuksia, joten he etsivät vastauksia väkivallasta. Meillä on tästä oma sanonta: Tyhjällä vatsalla ei voi kuunnella. Tehtävämme johtajina on miettiä, miten tätä tilannetta voisi parantaa”, opetusministeri Elois Anguimate sanoo.

Kirkon Ulkomaanapu on toiminut Keski-Afrikan tasavallassa syksystä 2013 lähtien. Tänä aikana Ulkomaanapu on muun muassa korjannut ja varustanut koulutiloja yli 20 000 lapselle. Alkuvuodesta 2015 Kirkon Ulkomaanavun Unicefille sekondeeraama asiantuntija Risto Ihalainen koordinoi Banguissa arvion tekemisen Keski-Afrikan koulutussektorista. Selvitys on toistaiseksi kattavin.

Suomalaisen järjestön menestyksekäs työ Keski-Afrikan tasavallassa on saanut ministeri Anguimaten kiinnostumaan Suomen koulutusosaamisesta. Yksi vierailun tavoitteista onkin kartoittaa, millaista yhteistyötä maassa voitaisiin suomalaisten koulutusvientitoimijoiden kanssa tehdä. Anguimate keskusteli suomalaisesta koulutusosaamisesta myös opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen ja kehitysministeri Lenita Toivakan kanssa.

”Meillä on yli kaksi miljoonaa nuorta koulutuksen ulkopuolella. Samaan aikaan tarvitsisimme ammattitaitoisia työntekijöitä tavallisiin töihin ja kaikille aloille. Ei riitä, että koulutettuja ovat ainoastaan lääkärit ja insinöörit. Olennaista on koulu- ja työmahdollisuuksien tarjoaminen nuorille naisille. He ovat yhteiskunnassa avainasemassa”, Anguimate sanoi.

”Opetusministerin saapuminen Ulkomaanavun vieraaksi kertoo siitä, että samaan aikaan kun hallitus leikkaa kehitysyhteistyöjärjestöjen tukia, kysyntä niiden osaamiselle ja läsnäololle on maailmalla suurta”, toteaa Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Jouni Hemberg.

Hän näkee parantamismahdollisuuksia kehitysyhteistyön, koulutusvientiyritysten ja akateemisen tutkimuksen välisessä yhteistyössä.

”Kaupalliset toimijat vievät koulutusta pääosin kehittyneille alueille tai turvallisiin kohteisiin. Suomalainen koulutusvienti ei tue kehitystä niillä alueilla, jossa sitä kipeimmin tarvittaisiin. Tarvitaan kehitysyhteistyöjärjestöjen osaamista ja ammattitaitoa, jotta oppiminen olisi mahdollista yhä useammalle myös haurailla alueilla”, Hemberg sanoo.

Pelkkä koulutuskaan ei tuo toimeentuloa, jollei työpaikkaa löydy opiskelun jälkeen. Tässä Ulkomaanapu pyrkii tukemaan muun muassa learning to earning -mallin avulla.

”Järjestöjä tarvitaan tasoittamaan tietä, jotta yritykset uskaltaisivat hauraisiin ympäristöihin synnyttämään työpaikkoja”, Hemberg tiivistää.

Ulkomaanapu tekee Keski-Afrikan tasavallassa tiivistä yhteistyötä paikallisen Unicefin kanssa. Toinen hankkeen merkittävä rahoittaja on Global Partnership of Education.

Lisätietoja:

Laura Vanhanen, koulutussektorin kehittämisen asiantuntija, p. 040 631 9409
Satu Helin, uutistuottaja, p. 040 630 8133