Kenian vaaleihin rauhantyön tukea Kirkon Ulkomaanavulta

Kirkon Ulkomaanapu on tehnyt pitkäjänteistä työtä uskonnollisten ja perinteisten johtajien kanssa Keniassa, jotta vaalit 4. maaliskuuta sujuisivat rauhallisesti. Edelliset vaalit vuonna 2007 johtivat laajoihin etnisiin väkivaltaisuuksiin. Kirkon Ulkomaanapu on varautunut mahdolliseen humanitaariseen kriisiin.

”Keniassa, kuten monessa muussakin Afrikan maassa, uskonnollisilla ja perinteisillä heimojohtajilla on paljon vaikutusvaltaa. He vaikuttavat ihmisten asenteisiin, ajatuksiin ja käytökseen. Parhaassa tapauksessa he työskentelevät rauhan ja sovinnon eteen aina ruohonjuuritasolta kansallisen poliittisten päätösten tasolle saakka”, kertoo Kirkon Ulkomaanavun ohjelmajohtaja Anna Muinonen.

Helmikuussa Kirkon Ulkomaanapu tuki kenialaisten yhteisöjohtajien matkaa Ruandaan. Tavoitteena oli, että johtajat tiedostaisivat, mihin poliittisesti manipuloidut heimokonfliktit voivat johtaa. Samalla he tutustuivat siihen, miten väkivaltaisuuksien jälkeen johtajat voivat edistää sovintoa, anteeksiantoa ja yhteisöjen toipumista traumoista.

”Kenian vaalien jälkeiset väkivaltaisuudet jättivät jälkeensä syvät haavat, joiden käsittely kestää vielä pitkään. Menneisyys on tiedostettava, tunnustettava ja käsiteltävä – ja jonkinlaisen oikeuden on tapahduttava – jotta anteeksianto ja eheytyminen voi tapahtua”, Muinonen lisää.

Kumppanit sovitteluvalmiudessa

Kirkon Ulkomaanapu on tehnyt yhteistyötä myös Afrikan kirkkojen neuvoston (All Africa Conference of Churches) sekä Afrikan uskonnollisten johtajien neuvoston (Africa Council of Religious Leaders) kanssa.

Yhteistyö Keniassa sekä sen naapurimaissa pyrkii edesauttamaan heimojen välisiin ristiriitoihin perustuvien konfliktien ehkäisyä ja sovittelua Keniassa.

”Etniset ristiriidat ja niiden poliittinen manipulointi on johtanut tuhoisiin inhimillisiin ja taloudellisiin seurauksiin monessa Afrikan maassa. Muiden afrikkalaisten rauhan puolestapuhujien tuki kenialaisille yhteisöjohtajille ja äänestäjille on tärkeä osa konfliktin vastaista työtä Keniassa”, Muinonen sanoo.

Keniassa on varauduttu mahdolliseen humanitaariseen kriisiin. Ulkomaanapu johtaa kansainvälisten kirkollisten järjestöjen verkoston ACT-allianssin avustustyön koordinointia Keniassa. Ulkomaanavun paikalliset kumppanit ovat valmiudessa tukeakseen mahdollisten konfliktitilanteiden sovittelua.

Lisätietoja:
Ohjelmajohtaja Anna Muinonen Nairobissa, anna.muinonen (at) kirkonulkomaanapu.fi, (puhelinnumero tiedottajalta) tai
Itä-Afrikan aluekoordinaattori Johanna Leppänen, puh: 040 739 6490 tai
Tiedottaja Eeva Suhonen, puh: 0400 103 286

Tilaa uutiskirje