Kehitysmaiden ruokaturva nousi aiheeksi Pikkuparlamentin keskustelussa

Minne menet kehityspolitiikka? – keskustelutilaisuus kokosi kansanedustajia ja kehitysyhteistyökysymyksistä kiinnostuneita tahoja eduskunnan Pikkuparlamentin tiloihin perjantaina. Keskusteluun nousi kysymyksiä Suomen kehityspolitiikasta ja sen suunnasta uudella hallituskaudella. Tilaisuuden järjestivät Kirkon Ulkomaanapu ja Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry.

Ulkomaanavun vaikuttamistyön johtaja Aaro Rytkönen piti keskustelun avauspuheenvuoron nostaen esiin kehitysmaiden ihmisten oikeuden ruokaan.

-Globaali ruokaturva on tulevan hallituskauden tärkeimpiä kysymyksiä. Ruokaturva on erittäin tärkeä ihmisoikeus- ja turvallisuuskysymys.  Onneksi Suomen kehityspolitiikassa on menneellä vaalikaudella herätty ruokaturvan tärkeyteen ja Suomelle on laadittu maatalouden ja ruokaturvan kehityspoliittinen linjaus. Tämä on hyvä lähtökohta uudelle hallitukselle.

Työkaluja muutokseen on olemassa

Ymmärrystä ruokaturvan tärkeydelle löytyi useasta puolueesta. Myös naisten oikeudet ja heidän asemansa vahvistaminen nousi esiin useassa puheenvuorossa. Ruokaturvan ja naisten oikeuksien välillä on suora yhteys.

– Tukea pitää kohdentaa erityisesti pienviljelijänaisille, sillä usein juuri he kantavat yhteiskuntaa. Työkaluja ruokaturvan parantamiseksi on olemassa. Seuraavassa kehityspoliittisessa ohjelmassa pitää sitoutua vakiinnuttamaan maatalouden ja ruokaturvan osuus kehitysyhteistyöstä vähintään 10 prosenttiin, totesi Rytkönen.

Ulkomaanapu julkisti tilaisuudessa kaksivuotiseen Nälkä paha pala purtavaksi -ruokaturvakampanjaansa liittyvän kannanoton Pienviljelijänaisen jokapäiväisen leivän haasteet. Kehitysmaiden pienviljelijänaiset kärsivät sukupuolensa takia monista epäkohdista, jotka nakertavat paitsi tasa-arvoa myös ruokaturvaa. Uudella hallituksella on kehityspoliittisia keinoja puuttua näihin asioihin. Myös muilla politiikan aloilla kuten kauppa- ja ilmastopolitiikassa tulee ottaa huomioon päätösten vaikutukset globaaliin ruokaturvaan.

Lisätietoja:

Aaro Rytkönen, vaikuttamistyön johtaja, puh. 050 301 8479

Ruokaturvakannanotto