Kehitysavun edunsaajien kokemukset nousivat keskusteluun Suomen kehitysyhteistyön 50-vuotisjuhlaseminaarissa

Helsingissä vietettiin 1. kesäkuuta Suomen valtiollisen kehitysyhteistyön 50-vuotisjuhlia. Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Pauliina Parhiala oli puhumassa Suomen tie kehitysavusta kehityspolitiikkaan –juhlaseminaarissa. Aiheeksi nousi muun muassa kehitysavun piirissä olevilta ihmisiltä saadun palautteen tärkeys.

-Kehitysyhteistyön tuloksellisuus ja vaikuttavuus, laatu ja tehokkuus ovat kaikkien huulilla. Ei ole itsestään selvää, että kehitysyhteistyölle on saatavissa kansalaisten tuki. Myös avun yhteys turvallisuuspoliittisiin tavoitteisiin on myös noussut esiin.

Parhialan mukaan inhimillinen turvallisuus, jossa ihmisoikeudet, ihmisarvo, rauha ja oikeudenmukaisuus muodostavat asianmukaisen kokonaisuuden on edellytys kehitykselle. Kokonaisvaltainen turvallisuuskäsitys edellyttää politiikkatoimien arvioimista kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten näkökulmasta.

-Nämä ihmiset omistavat oikeutensa, he eivät ole hyväntekeväisyyskohteita, vaan kansalaisia, joille niin heidän oman maansa hallituksen kuin kansainvälisen yhteisön tulee olla vastuussa.

Parhiala nosti kehitysavun piirissä olevilta ihmisiltä saadun palautteen tärkeyden esiin.

– Kansainvälinen yhteisö, mukaan lukien kansalaisyhteiskunnan toimijat, ei ole kiinnittänyt riittävää huomiota siihen, miten työmme piirissä oleva ihmiset ja yhteisöt kokemat saavansa avun ja tuen. Systemaattiset tavat huomioida avun piirissä olevien ihmisten toiveet, tarpeet ja kokemukset puuttuvat yhä. Toivon, että suomalainen kehityspolitiikka edellyttää jatkossa meiltä kansalaisjärjestöiltä näyttöihin perustuvaa raportointia siitä, miten osallistamme työmme piirissä olevat ihmiset yhteisten kehitysponnistusten suunnitteluun ja toteutukseen ja miten yhdessä arvioimme työmme hedelmiä.

Lisätietoja:

Pauliina Parhiala, toiminnanjohtaja, puh. 0400 103 280.