Katainen sai kylätyöntekijän Kirkon Ulkomaanavulta

Kirkon Ulkomaanapu antoi perjantaina 19. joulukuuta valtiovarainministeri Jyrki Kataiselle lahjaksi työrukkaset ja kylätyöntekijän osana järjestöjen Toivo tulee talkoisiin -kampanjaa.

Kylätyöntekijä on yksi Kirkon Ulkomaanavun Toisenlaisista lahjoista. Työntekijälahjalla Kirkon Ulkomaanapu haluaa muistuttaa, että maailmassa on vielä paljon parannettavaa. Jokainen muutos tarvitsee tekijöitä.

Kylätyöntekijä innostaa ja sitouttaa kyläläisiä mukaan yhteiseen toimimiseen omien oikeuksien ja yhteisen hyvän puolesta. Tavallisten suomalaisten kehitysmaihin lähettämät Toisenlaiset Lahjat antavat ihmisille toivoa ja niiden avulla kehitysmaiden asukkaat pystyvät itse parantamaan elinolojaan. Sama merkitys köyhille maille ja ihmisille on Suomen valtion kehitysyhteistyöllä.

Kampanjallaan järjestöt muistuttavat, että kehitysyhteistyöllä saadaan aikaan merkittäviä tuloksia: kurjuus vähenee ja ihmisten toimeentulo ja hyvinvointi paranevat. Kehitysyhteistyö on tärkeää myös globaalin turvallisuuden ja talouskasvun edistämiseksi sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Kepan ja muiden järjestöjen Toivo tulee talkoisiin -kampanja alkoi keskiviikkona 17. joulukuuta. Kampanja peräänkuuluttaa enemmän ja parempaa kehitysyhteistyötä. Suomen tulee nostaa kehitysyhteistyövarat lupausten mukaisesti 0,51 prosenttiin bruttokansantulosta vuonna 2010 ja 0,7 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä.

Järjestöt lähettävät jatkossa Kataiselle eettisiä lahjoja maaliskuun kehysneuvotteluihin asti muistuttaakseen ministeriä kehitysyhteistyön tärkeydestä.