Kansalaisjärjestöillä tärkeä rooli kriisinhallinnassa

Yhdistyneiden kansakuntien apulaispääsihteeri Angela Kane kertoi, että YK yrittää entistä paremmin yhdistää kriisialueilla taloudellisia, poliittisia ja sotilaallisia toimintoja. Hän myös muistutti, että useilla kriisialueilla on alueita, jossa naisille ei ole mitään turvaa vaan heihin kohdistuvista ihmisoikeusloukkauksista on tullut osa sodankäyntiä.

Ministeri Pär Stenbäck, KUA:n hallituksen jäsen, puhui kansalaisjärjestöjen roolista kriisinhallinnassa. Hän toi esille huolen siitä, että konfliktien ja katastrofien yhteydessä monet järjestöt kiinnostuvat humanitaarisesta avusta ilman aiempaa osaamista avun jakamisessa tai koordinaatiossa. Kirkon Ulkomaanapua Stenbäck haastoi pohtimaan isompaa roolia humanitaarisen avun lisäksi myös jälleenrakentamisessa.

Presidentti Martti Ahtisaaren vetämässä keskustelussa korostettiin olevan tärkeää, että kansalaisjärjestöt toimivat kriisialueilla ammattimaisesti. Toisaalta painotettiin myös kansainvälisen yhteisön velvollisuutta tunnustaa puolueettoman humanitaarisen avun asema ja riippumattomuus.

Lisätietoja: Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen, p. 040 5313 514