Kaksi vuotta maanjäristyksestä: Kirkon Ulkomaanapu jatkaa jälleenrakennustyötä Haitissa

image

Kirkon Ulkomaanapu keskittyy Haitissa koulujen jälleenrakentamiseen. Pysyviä koulukeskuksia on nyt valmistunut kaksi ja vuonna 2012 on valmistumassa 11 lisää. Hauraalle valtiolle kansainvälisen rahoituksen ja tuen jatkuminen on nyt elintärkeää.

– Haitissa on edelleen kiinnitettävä huomiota paikalliseen omistajuuteen. Kansalaisilla tulee olla oikeus osallistua merkityksellisellä tavalla maansa ja yhteisönsä kehitykseen ja päätöksentekoon. Muuten riskinä ovat uudet kriisit, toteaa kansainvälisen työn johtaja Jouni Hemberg.

Jälleenrakennus on edennyt hitaammin, kuin mitä luvattu kansainvälinen taloudellinen ja poliittinen tuki antaisi odottaa. Osa rahoituslupauksista on jäänyt toteutumatta. Järjestöjen on myös ollut vaikea saada kansainvälistä rahoitusta, vaikka sitä periaatteessa on.

– Kansainvälisen rahoituksen ja tuen jatkaminen ovat nyt äärimmäisen tärkeitä hauraalle valtiolle. Myös Haitia ja muita hauraita maita tukevaa kansainvälistä politiikkaa pitää edistää, painottaa Hemberg.

Ulkomaanapu rakentaa pysyviä kouluja Haitiin

– Vuoden 2011 saavutuksia oli kahden Ulkomaanavun rakentaman pysyvän koulukeskuksen valmistuminen Léogânessa ja Jacmelissa. Tänä vuonna rakennamme 11 pysyvää koulukeskusta lisää. Suunnitelmissa on rakentaa yhteistyössä paikallisen episkopaalisen kirkon koulutoimen kanssa 11 koulua vuosittain seuraavan neljän–viiden vuoden aikana, rahoituksesta riippuen”, kertoo Ulkomaanavun kouluohjelman projektipäällikkö Sari Kaipainen.

– Port-au-Princen ulkopuolella jälleenrakennusta hidastaa useiden koulutonttien erittäin haastava sijainti vuoristossa. Kohteet ovat myös alttiita myrskyille, maa- ja mutavyöryille sekä jokien tulvimiselle. Ulkomaanavun työ keskittyy nimenomaisesti näille alueille, missä muita toimijoita on vain vähän.

Vuoden 2011 aikana Ulkomaanapu torjui koleraa hankkeella, yli 25 000 perhettä on saanut vedenpuhdistustabletteja ja hygieniapakkauksia. Yli 130 koulua on myös saanut vedenpuhdistustabletteja, käsienpesuasemia ja saippuaa. Kouluissa järjestettiin lisäksi koleravalistusta oppilaille ja vanhemmille.

Viime syksystä Ulkomaanapu on toteuttanut kouluruokaohjelmaa 32 koulussa Léogânen, Grand-Gôaven ja Gressierin alueella Port-au-Princen länsipuolella. Koulujen noin 7 000 oppilasta saavat lämpimän aterian koulupäivinä lukuvuoden ajan.

Kestävää kehitystä maaseudulla

Kehitysyhteistyöhankkeiden toteutus hidastui maanjäristyksen jälkeen huomattavasti. Vaikka hankkeiden toiminta-alueet eivät ole maanjäristyksen tuhoalueita, tuli alueille paljon pakolaisia. Lisäksi järjestöt keskittivät työtään humanitaariseen apuun tuhoalueilla ja koko yhteiskunnan toiminta lamaantui.

Ulkomaanavun pitkäjänteiset kehitysyhteistyöhankkeet pääsivät uudelleen vauhtiin vuonna 2011.

– Maanjäristys ja sen tuoma lisähuomio Port-au-Princen alueen hallitsemattoman kasvun ja rakentamisen aiheuttamiin ongelmiin lisäsi myös kestävien maaseutuhankkeiden saamaa huomiota ja arvostusta laajemmin. Nyt viimeistään Haitin maaseudun ja maaseutukaupunkien kehittäminen ja elinkelpoisena pitäminen on kaikkien yhteinen päämäärä, sanoo Hemberg.

Kirkon Ulkomaanavun Haitin uutena maaedustajana on aloittanut 1.1.2012 Mishiki Mamboleo. Mamboleo tulee Ulkomaanapuun Mines Advisory Group (MAG) -järjestöstä Angolasta. David Korpela siirtyy Haitin maaedustajan tehtävästä Kirkon Ulkomaanavun Nairobin toimistoon Itä-Afrikan alue-edustajaksi.

Lisätietoja
Kansainvälisen työn johtaja Jouni Hemberg, p. 050 325 9579
Haitin toimiston henkilökunnan haastattelupyynnöt tiedottaja Minna Elo, p. 050 330 9747