Jouni Hemberg Kirkon Ulkomaanavun humanitaarisen avun päälliköksi

Tansaniassa Hemberg toimi Unicefin lisäksi koko YK:n eri toimijoiden hätäavun koordinaattorina ja työskenteli YK:n harmonisaatiopilotissa "Delivering as ONE", jonka tarkoituksena on YK:n yhtenäisyyden ja tehokkuuden lisääminen. Tansania on yksi YK:n yleiskokouksen määrittämästä kahdeksasta kokeilumaasta maailmassa.
Aikaisemmin Hemberg on työskennellyt YK:n kehitysohjelman UNDP:n asiantuntijana Tansaniassa, Pelastakaa Lapset ry:n kansalaistoiminnan johtajana ja Suomen Punaisessa Ristissä eri tehtävissä mm. Romaniassa, Malawissa ja Bangladeshissa. Hembergillä on laaja kokemus kansainvälisistä kehitys- ja avustusohjelmista sekä järjestökentästä.

Hemberg on aloittanut Ulkomaanavussa elokuun alussa.

Lisätietoja antavat Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen, puh. 040 531 3514 ja kansainvälisen työn johtaja Helena Manninen-Visuri puh. 040 766 3542.