Järjestöt vaativat reilua taloudellista tukea kehitysmaille ilmastokriisiin vastaamiseen

Joukko suomalaisia kehitys- ja ympäristöjärjestöjä vetoaa suomalaisiin päättäjiin, että Suomi puhuisi määrätietoisesti oikeudenmukaisemman kansainvälisen ilmastosopimuksen puolesta. Järjestöt vaativat Suomea varmistamaan ensi viikolla Puolan Poznanissa käynnistyvässä YK:n ilmastokokouksessa, että kehitysmaille taataan riittävästi taloudellista apua ilmastonmuutokseen vastaamiseksi.

Kehitysmaat tarvitsevat runsaasti tukea ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumiseen, osaamisen kehittämiseen ja koulutukseen, metsien suojeluun sekä puhtaan teknologian käyttöönottoon. Lisäksi tarvitaan vakuutusjärjestelmiä äärimmäisten sääilmiöiden varalle.

Järjestöt korostavat, että teollisuusmaat ovat pääasiallisesti vastuussa ilmastonmuutosta aiheuttavista päästöistä ja täten niiden velvollisuus on turvata riittävä rahoitus kehittyville maille ilmastokriisin edellyttämiin toimenpiteisiin.

Arvioiden mukaan teollisuusmailta tarvittava vuotuinen rahoitus vastaa vähintään nykyistä kehitysapua, joka oli viime vuonna 104 miljardia dollaria. Toisaalta summa jää alle puoleen fossiilisten polttoaineiden globaalisti nauttimista julkisista tuista.

Kehitysmaissa kärsitään jo nyt ilmastonmuutoksen haitallisista vaikutuksista, koska tähänastiset kasvihuonekaasujen päästövähennykset ovat olleet riittämättömiä. Ilmastonmuutoksen vaikutuksista kärsivät erityisesti köyhät ja haavoittuvimmat ihmiset, jotka ovat vähiten vastuussa ilmastonmuutosta aiheuttavista hiilidioksidipäästöistä.

Järjestöt varoittavat, että ilmastokriisin ratkaiseminen ei saa heikentää köyhien maiden mahdollisuuksia kehittyä. Päätettäessä kehitysmaiden sopeutumiseen ja kehitysmaissa tehtävään ilmastonmuutoksen torjuntaan suunnattavien varojen jako- ja käyttöperiaatteista on erityisen tärkeää huomioida haavoittuvimpien maiden tarpeet.

Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet Kirkon Ulkomaanapu, Changemaker, Greenpeace, Maan Ystävät, WWF, Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa, Suomen luonnonsuojeluliitto, Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys KEHYS ry ja SHALIN Suomi ry

Lisätietoja:
Kirkon Ulkomaanapu, ilmastonmuutosasiantuntija Salka Orivuori, p. 050-326 3487
Changemaker: Verkostoassistentti Leea Lamminpää, 050 3423 799
Greenpeace: Ilmastokampanjavastaava Kaisa Kosonen, 050 368 8488
Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa: Kampanja- ja viestintäjohtaja Mika Railo, 040 590 3446
Maan ystävät: kampanjakoordinaattori Meri Pukarinen, 050 329 3479
Suomen luonnonsuojeluliitto: Ilmastovastaava Leo Stranius, 040-754 7371
WWF: Ilmasto-ohjelman päällikkö Karoliina Auvinen, 050 3305418
Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys KEHYS ry: Pääsihteeri Rilli Lappalainen, 050 561 3456
SHALIN Suomi ry: Peter Kuria 040 768 3440