Järjestöt: EU käy epäreiluja EPA-kauppaneuvotteluja

 

Kymmenet kehitysjärjestöt ympäri maailman vaativat torstaina 19. huhtikuuta, että EU:n puheenjohtajamaa Saksa puuttuisi 75 köyhän kehitysmaan kanssa käytäviin EPA-kauppaneuvotteluihin.

EPA-sopimusten pitäisi astua voimaan vuoden lopussa, vaikka nykymuodossaan ne todennäköisesti lisäisivät köyhyyttä Afrikassa sekä Karibian ja Tyynenmeren alueella.

Vaatimusta vauhditetaan tempauksilla kymmenissä kaupungeissa, muun muassa Berliinissä, Lontoossa, Senegalin pääkaupungissa Dakarissa ja Barbadoksen pääkaupungissa Bridgetownissa. Helsingissä järjestöt luovuttivat Saksan Suomen-suurlähettiläälle vetoomuksen neuvotteluaikataulun löysäämisestä ja köyhyysvaikutusten tarkemmasta arvioinnista keskiviikkona 18. huhtikuuta.

EPA-sopimukset (Economic Partneship Agreements) asettaisivat köyhien maiden maanviljelijät ja yritykset suoraan kilpailuun EU-tukiaisia nauttivien tuottajien ja suuryritysten kanssa. Euroopan komission itse tilaaman vaikutusarvion mukaan EPA-sopimukset voisivat tappaa kaiken teollisuustuotannon Länsi-Afrikasta.

"Kauppa voi vähentää köyhyyttä, mutta ei automaattisesti. Kun täysin erilaisista lähtökohdista ponnistavat toimijat pannaan kilpailemaan keskenään samoilla säännöillä, lopputuloksena voi olla kurjistuminen", toteaa kehityspoliittinen sihteeri Tytti Nahi Kepasta.

Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen valtiot (AKT-maat) myös menettäisivät keskeisen tulolähteensä eli tullitulot. Neuvotteluista tihkuneiden tietojen mukaan tulleilla suojattavien tuotteiden osuus on määrä tiputtaa nykyisestä noin 80 prosentista 20:een vuoteen 2018 mennessä.

"AKT-maiden hallitukset joutuvat mahdottoman valintatilanteen eteen, kun ne päättävät, mitkä tullit säilyttää. Suojataanko esimerkiksi tulevaisuuden kasvusektoreita tai ruokatuotantoa, kun toisaalta tullit autoille ja elektroniikalle toisivat suurimmat tulot", Nahi selventää.

EU-komissio painostaa rajusti kehitysmaita

EU:n puolesta neuvotteluja käyvä komissio painostaa voimakkaasti AKT-maita allekirjoittamaan sopimukset vuoden loppuun mennessä.

Painostuskeinona komissio käyttää sitä, että osa AKT-maista ei enää ensi vuonna pysty tuomaan tuotteitaan EU-markkinoille ilman uusia sopimuksia.

"EPA-neuvotteluissa pyritään luomaan täysin uudenlaisia kauppasopimuksia eli sellaisia, joilla sekä rohkaistaan taloudellista avautumista että vähennetään köyhyyttä. Tämä vaatii avointa mieltä ja valmiutta harkita uudenlaisia ratkaisuja. Siksi neuvotteluaikataulua on löysättävä", Nahi sanoo.

EU vie neuvotteluissa eteenpäin tavoitteita, jotka kehitysmaat ovat jo useasti torjuneet Maailman kauppajärjestön WTO:n neuvottelukierroksella.

Tällaisia asioita ovat esimerkiksi peruspalveluiden avaaminen kaupalliselle kilpailulle, investoinnit ja julkiset hankinnat.

EPA-neuvotteluissa kehitysmaiden asema on oleellisesti heikompi kuin WTO:ssa, sillä maat on neuvotteluissa jaettu kuuteen alueellisen ryhmään.

Suomalaisjärjestöt tapasivat Saksan suurlähettilään

Suomalaiset järjestöt ovat vahvasti mukana kansainvälisessä kampanjassa.

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepan, Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehyksen, Kirkon ulkomaanavun, Changemaker-nuorisoverkoston, Maan ystävien ja Attacin edustajat luovuttivat Saksan Suomen-suurlähettiläälle Hanns Schumacherille asiaa koskevan vetoomuskirjelmän keskiviikkona 18. huhtikuuta.

Järjestöjen delegaatio tapaa myös EU:n seuraavan puheenjohtajamaan Portugalin, Britannian ja Ruotsin suurlähettiläät sekä EU-komission edustuston päällikön ja ulkoministeriön virkamiehiä. Tapaamisissa on mukana EPA-neuvotteluja tiiviisti seuraava malawilainen taloustieteilijä Francis Ng'ambi.

Lisätietoja:

Kepan kehityspoliittinen sihteeri Tytti Nahi, puh. 040 772 4247

Toimituksille tiedoksi:

Tiedotusvälineiden edustajat voivat haastatella malawilaista taloustieteilijää Francis Ng’ambia keskiviikkoaamupäivänä sekä torstai- ja perjantai-iltapäivinä. Ng’ambin työnantaja on Economic Justice Network ja hän työskentelee tällä hetkellä Kapkaupungissa Etelä-Afrikassa.

Haastattelupyynnöt: Kepa, tiedottaja Pasi Nokelainen, puh. 050 339 5860.

Painokelpoisia valokuvia eri kaupungeissa toteutettavista tempauksia on saatavissa verkkopalvelusta http://www.epa2007.org/ 19. huhtikuuta alkaen. Sivulta löytyy myös kattava listaus kampanjassa mukana olevista järjestöistä.

"Epäreilut kauppasopimukset voivat lukita miljoonat afrikkalaiset vuosiksi köyhyyteen – nyt on aika vaatia Eurooppaa nostamaan Afrikan tulevaisuus uusien kauppasopimusten ytimeen. Kaupan avulla voidaan nostaa miljoonia ihmisiä ylös köyhyydestä. Euroopan tulee varmistaa, että sen tekemät kauppasopimukset Afrikan kanssa saavat aikaan parempaa, eivät huonompaa," sanoo Beninissä syntynyt maailmanmusiikin tähti Angelique Kidjou, joka on mukana EPA-kampanjassa.

 

 
 
EPA-sopimukset
 
 
  • Aasian, Karibian ja Tyynenmeren alueen maista (ns. AKT-maat) valtaosa on suurten EU-maiden entisiä siirtomaita.
  • EU on jo 1970-luvulta lähtien myöntänyt AKT-maille muita kehitysmaita vapaamman pääsyn markkinoilleen.
  • AKT-maiden suosiminen on todettu Maailman kauppajärjestön WTO:n sopimusten vastaiseksi ja nykyiselle sopimusjärjestelylle on myönnetty poikkeuslupa vuoden 2007 loppuun asti.
  • EU-komissio on neuvotellut uusista talouskumppanuus- eli EPA-sopimuksista vuodesta 2002 asti ja tällä hetkellä paine
    sopimusten aikaansaamiseksi on kova poikkeusluvan päättymisen vuoksi.
  • Neuvotteluja käydään kuuden alueellisen ryhmän kanssa. Neuvotteluryhmistä neljä on Afrikassa. Lisäksi Karibian maat ja Tyynenmeren valtiot muodostavat omat ryhmänsä.