Istuta metsä Helsingin keskustaan

Kirkon Ulkomaanavun Toisenlainen lahja on mukana NRJ Ekoteko-kampanjassa, jolla kiinnitetään huomioita ilmastonmuutokseen. Kampanjaan voi osallistua istuttamalla puita.

Helsingin keskustaan, Narinkkatorille rakennetaan äitienpäivän tienoilla jättikokoinen puutarha, johon kaikki halukkaat voivat käydä istuttamassa symbolisen puun omalla viestillään varustettuna 7.-14.5. välisenä aikana. Oman puusi voit istuttaa myös tekstiviestitse. Jokaista istutettua puuta vastaan NRJ, yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa, istuttaa oikean puun Kirkon Ulkomaanavun kautta ympäristön suojelemiseksi kehitysmaissa.

Ilmaston lämpenemisen myötä erilaiset sään ääri-ilmiöt ovat yleistyneet. Tulvien ja kuivuuden seuraukset ovat pahempia alueilla, joilla ihmiset elävät äärimmäisessä köyhyydessä. Ilmastonmuutos ja muut ympäristöön liittyvät ongelmat, kuten eroosio, metsäkato ja puhtaan veden puute, vaikuttavat monella tavalla ihmisten elinoloihin ja kehityksen edellytyksiin.

Puita istuttamalla voidaan edesauttaa luonnon tasapainon palautumista, sillä puut suojaavat maata eroosiolta ja poistavat ilmasta hiilidioksidia. Samalla alueen ihmiset voivat saada uuden elinkeinon, joka perustuu esimerkiksi puista saataviin hedelmiin. Ympäristön hyvinvointi lisää koko yhteisön hyvinvointia.

Toisenlainen lahja on eettinen ja ekologinen vaihtoehto tavaralahjoille. Sen varat ohjataan avustustyöhön kehitysmaihin. Puuntaimet ovat jo pitkään olleet Toisenlaisen lahjan verkkokaupassa yksi suosituimmista lahjoista.

Lisätietoja:
Varainhankinnan koordinaattori Marjut Martin, puh. (09) 1802 560, marjut.martin@kirkonulkomaanapu.fi

www.nrj.fi/ekoteko