Ilmastoraportti vaatii Suomelta järeitä toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi

Suomen tulisi osallistua ilmastonmuutoksen torjuntaan huomattavasti nykyisiä EU-sitoumuksia enemmän. Kirkon Ulkomaanavun julkistama ilmasto-oikeudenmukaisuusraportti edellyttää Suomelta päästövähennysten kolminkertaistamista vuoteen 2020 mennessä. Suomen osuus ilmastonmuutoksen maailmanlaajuisista kustannuksista voi nousta lähes 3 miljardiin dollariin.

Greenhouse Development Rights (GDR) -ilmasto-oikeudenmukaisuusmalli laskee valtioille maksukykyyn ja vuoden 1990 jälkeisiin päästöihin perustuvan vastuunjako-osuuden, jonka mukaisesti niiden tulee osallistua ilmastotalkoisiin paitsi kotimaisin päästövähennyksin myös kansainvälisin sitoumuksin rahoittamalla ilmastonmuutokseen sopeutumista ja puhtaampaa kehitystä.

Raportin mukaan teollistuneiden maiden nykyiset sitoumukset ovat täysin riittämättömiä YK:n ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Mallin lähtökohtana on, että ilmaston lämpeneminen rajoitetaan enintään kahteen asteeseen tällä vuosisadalla esiteolliseen aikaan verrattuna.

Suomen osuus ilmastonmuutoksen torjunnassa on mallin mukaan vuoteen 2020 saakka 0,30 prosenttia kokonaisvastuusta. Mikäli kustannukset ovat vuonna 2020 yhden prosentin maailman kokonaistuotannosta, se merkitsee Suomen osalta arviolta 2,8 miljardia dollaria.

Suomi on tällä hetkellä sitoutunut EU:ssa 20 prosentin päästövähennyksiin vuoteen 2020 mennessä. Mallin mukaan Suomen pitäisi vähentää päästöjä 60 prosenttia, kun mukaan lasketaan sekä kotimaisten päästöjen vähennys että päästövähennysten tukeminen kehittyvissä maissa.

Mallin yhtenä lähtökohtana on, että kehittyville maille täytyy antaa mahdollisuus taloutensa ja tuotantonsa kasvattamiseen ja suurimman vastuun ilmastonmuutoksen torjunnasta kantavat sen aiheuttamisesta vastuussa olevat valtiot. Malli on yksi ehdotus siitä, miten voidaan konkretisoida ja toiminnallistaa YK:n ilmastosopimukseen kirjattu periaate ”yhteisistä, mutta eriytetyistä vastuista”.

Mallin alkuperäisiä kehittäjiä ovat Earth Island -instituutin EcoEquity-projekti, Tukholman ympäristöinstituutti, Christian Aid ja Heinrich Böll -säätiö. Suomen raportin on tilannut Kirkon Ulkomaanapu.

Raportin julkaiseminen avaa samalla Kirkon Ulkomaanavun Countdown to Copenhagen- kampanjan, joka on käynnissä myös useissa muissa Euroopan maissa. Kampanjalla Kirkon Ulkomaanapu haluaa vaikuttaa yhdessä sisarjärjestöjensä kanssa oikeudenmukaisen ilmastosopimuksen puolesta.

Countdown to Copenhagen -kampanjassa vaaditaan teollisuusmaita ottamaan kantaakseen niille kuuluva vastuu ilmastonmuutoksen torjumisesta sekä torjumisen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumisen globaaleista kustannuksista.

Lisätietoja:
Ilmastonmuutosasiantuntija Salka Orivuori, p. 050-326 3487, salka.orivuori@kirkonulkomaanapu.fi
Tiedottaja Maija Sankari, p. 040-559 4030, maija.sankari@kirkonulkomaanapu.fi

Lisätietoa kampanjasta www.kirkonulkomaanapu.fi

Lue koko raportti

Allekirjoita ilmastovetoomus