Hyvät pahat nuoret syynissä

”Me kaikki muistamme, millaista oli olla nuori vihainen mies tai nainen. Siinä on elämänsuuntaamisen problematiikka: jos suuntaa ei ole, niin kyllä siinä tulee turhautumisia”, pitkän linjan poliitikko ja ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Pertti Salolainen muistutti.

Kirkon Ulkomaanapu järjesti maanantaina 24. lokakuuta Miljardi mahdollisuutta -paneelikeskustelun, jossa yhteiskunnan eri osa-alueiden edustajat keskustelivat kehitysmaiden nuorten potentiaalin hyödyntämisestä.

Nuorissa piilee mahdollisuus

Kansanedustaja Anna Kontula selvitti, että suuressa osassa maailmaa nuoria ei hahmoteta samanlaisena ryhmänä kuin meillä.

”Oleellista on se, että todellisuudessa ryhmiä ei ole olemassa. Ne tuotetaan. Yhteiskunta luo tilanteen, jossa sillä on joko nuoriso-ongelma tai nuorisomahdollisuus.”

Pitkän konfliktin läpikäyneet maat ovat erilaisessa tilanteessa. Ihmiset eivät uskalla rakentaa pysyviä rakenteita, eivätkä nuoret ymmärrettävästi uskalla luottaa tulevaisuuteen. Tarvitaan sekä itseluottamusta että toimintaedellytysten parantamista.

”Jos olosuhteet ovat oikeat, talous voi kasvaa ja elinolot parantua nopeasti," Finnfundin toimitusjohtaja Jaakko Kangasniemi tiivisti.

”Etelän nuorissa piilee valtava yhteisöllinen potentiaali, jolle halutaan rakentaa," ulkoasiainministeriön neuvonantaja Iina Soiri huomautti.

Poikia ei saa unohtaa

Kehitysyhteistyövarojen laskiessa on kiinnitettävä enemmän huomiota kehitysyhteistyön laatuun ja siihen, mihin varoja suunnataan.

”Koulutuksessa on keskitytty lähes yksinomaan naisiin ja tyttöihin. Tätä täytyy jatkossa pohtia tasapuolisemmin, jotta saavutetaan kokonaisvaltaisia tuloksia,” Salolainen korosti.

”Työ on ratkaiseva juttu, sekä Suomessa että muualla. On tärkeää identiteetin rakentamiselle, onko työtä näköpiirissä vai ei,” tuottaja ja media-alan ammattilainen Marko Kulmala painotti.

Nuoret haluavat tulla kuulluiksi

Opiskelija Ruut Luukkonen peräänkuulutti nuorten kansalaisaktiivisuuden tukemista ja ”oikeasti” kuuntelemista. Sekä tyttöjen että poikien koulutus tulisi nähdä laajemmin – nuorten oikeutena päättää asioistaan. Kysymys kuuluu, miten nuori voi linkittää omat kykynsä yhteisönsä auttamiseen?

”Täällä Suomessakin loppupeleissä asioista päättävät vanhat ihmiset, vaikka aina sanotaan, että on se kiva, kun nuoret kertovat mielipiteensä, ” lukiolainen Eelis Hemberg hymähtää.”

Nuorten toimettomuus on ongelma, johon tarvitaan ratkaisuja. Heille täytyy löytää mielekästä tekemistä. Kontula kuitenkin muistuttaa, että levottomuudella on myös positiivinen puolensa: nuorten liikehdinnällä on ennenkin muutettu yhteiskuntaa.

”Arabikevään nuorten protestit eivät lähtökohtaisesti eroa vaikkapa globaalista ympäristöliikkeestä, jossa nuoret myös lähtevät kaduille osoittamaan mieltä. Sopeutumattomuus on myös potentiaalia muuttaa maailmaa,” Kontula tiivistää.

Lisätietoja:

Veera Hämäläinen, viestintäjohtaja, veera.hamalainen@kirkonulkomaanapu.fi, puhelin 050 386 6634

Aaro Rytkönen, vaikuttamistyön johtaja, aaro.rytkonen@kirkonulkomaanapu.fi, puhelin 050 301 8479

Riikka Seppälä, viestintäassistentti, riikka.seppala@kirkonulkomaanapu.fi, puhelin 050 330 9747

Tilaa Kirkon Ulkomaanavun uutiskirje