Huomio kehitysmaiden naisten oikeuksiin

Naiset ovat keskeisessä asemassa, kun halutaan poistaa köyhyys maailmasta. Mutta kehitysmaiden naiset eivät kohtaa vain köyhyyttä, vaan myös epäoikeudenmukaisuutta, väkivaltaa ja syrjintää, jotka estävät heitä kohentamasta omaa ja perheidensä toimeentuloa. Vain nainen, jolle on turvattu täydet ihmisoikeudet, pystyy osallistumaan täysipainoisesti yhteiskuntansa kehittämiseen.

Kaksivuotisella teemakampanjallaan Kirkon Ulkomaanapu haluaa vaikuttaa naisten oikeuksien keskeisiin kysymyksiin sekä edistää Suomessa tietoisuutta kehitysmaiden naisten oikeuksien ja mahdollisuuksien puutteesta ja naisia koskettavan köyhyyden ulottuvuuksista.

Kampanjaan kuuluu naisten oikeuksista kertovia kampanjoita ja seminaareja kotimaassa sekä naisten rooliin ja naisten voimaannuttamiseen liittyviä avustushankkeita kehitysmaissa.

Teemaan liittyy varainhankintakampanja, jolla kerätään varoja erityisesti Sudanissa, Kongossa ja Mosambikissa naisten aseman parantamiseen tähtääviin hankkeisiin. Keräyskampanja käynnistyy viikolla 33.

Kampanjan aloitus näkyy kadulla Helsingissä, Kuopiossa ja Tampereella torstaina 17.8.
Face-to-face -tempauksella tuodaan esiin naisten oikeuksiin liittyviä kysymyksiä sekä kutsutaan ihmisiä tukemaan Kirkon Ulkomaanavun työtä naisten aseman parantamiseksi. Piispa Eero Huovinen on mukana Helsingissä Kolmen Sepän patsaalla klo 11.

Kampanjalla on omat teemasivut osoitteessa www.afrikannaiset.fi

Lisätietoja:
Kehityspolitiikan koordinaattori Nina Suomalainen, p. (09)1802 482, viestintäpäällikkö Kirsi Saloranta, p. (09)1802 563, tiedottaja Ulla Hottinen, p. (09)1802 469.

Naisten oikeudet -esitteet ja raportit www.afrikannaiset.fi, Marjatta Saloranta, p. (09)1802 465