Humanitaarisen huippukokouksen alla Kirkon Ulkomaanapu vaatii hätäavun tehostamista ja enemmän rahoitusta koulutukseen

Kirkon Ulkomaanavun tavoitteet liittyen World Humanitarian Summitiin on esitetty FCA Call for Action -esiteessä, johon on linkki uutisen alla.

Humanitaarinen järjestelmä natisee liitoksissaan historian suurimman pakolaismäärän ja ilmastonmuutoksen vaikutusten alla. Katastrofien keskellä elää 75 miljoonaa lasta ja nuorta, jotka eivät pääse kouluun. Avuntarve ei koskaan ole ollut suurempi.

Ensimmäinen YK:n järjestämä humanitaarisen avun huippukokous World Humanitarian Summit pidetään Turkin Istanbulissa ensi viikolla 23.‒24. toukokuuta. Kirkon Ulkomaanapu osallistuu kokoukseen ja on osallistunut tiiviisti myös sen valmisteluun.

Huippukokouksen alla Ulkomaanapu vaatii valtioiden, järjestöjen ja rahoittajien sitoutuvan humanitaarisen avun tehostamiseen, joustavampaan rahoitukseen ja toimintamuotoihin.

Ulkomaanapu haluaa kiinnittää huomion niihin katastrofien keskellä eläviin 75 miljoonan lapseen ja nuoreen, jotka eivät pääse kouluun.

Vaikka sekä lapset itse että heidän vanhempansa pitävät koulutusta yhtenä tärkeimmistä tarpeistaan, vähemmän kuin prosentti humanitaarisen avun rahoituksesta suunnataan koulutukseen.

Ulkomaanapu toivoo, että hyvästä koulujärjestelmästään tunnettu Suomi edistää huippukokouksessa sitä, että koulutus saisi selvästi enemmän rahoitusta ja että humanitaariset toimijat työskentelisivät koulutussektorilla nykyistä laajemmin.

Lukuisten konfliktien keskellä Kirkon Ulkomaanapu haluaa määrätietoista toimintaa ihmisoikeuksien, humanitaarisen lain ja tasa-arvon puolesta. Ulkomaanapu vaatii vahvempaa roolia uskonnollisille ja perinteisille johtajille, naisille ja nuorille kestävien tulosten saavuttamiseksi niin rauhantyössä kuin humanitaarisessa avussakin.

”Huippukokous tarjoaa mahdollisuuden aloittaa kipeästi kaivattu keskustelu eri humanitaarisen avun toimijoiden välillä ja sopia avun keskeisistä kysymyksistä. Sitovia velvoitteita ei tosin aseteta. Käytännön työtä tekevänä ja kokeneena humanitaarisen avun toimijana Kirkon Ulkomaanapu haluaa omalta osaltaan vaikuttaa kokouksen lopputulokseen”, Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Jouni Hemberg sanoo.

Ulkomaanapu haluaa myös korostaa, että pelkkä humanitaarinen apu ei riitä pakolaistilanteen ratkaisemiseksi. On tärkeää puuttua pakolaisuuteen johtaneisiin syihin. Siksi lähtömaiden pitkäjänteiseen tukeen ja kehitysyhteistyöhön tulisi myös panostaa. Ennalta ehkäisevä työ on aina inhimillisempää ja kustannustehokkaampaa kuin humanitaarinen apu.

Kirkon Ulkomaanavusta kokoukseen osallistuvat
• toiminnanjohtaja Jouni Hemberg
• Uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitysverkoston sihteeristön johtaja Antti Pentikäinen
• koulutussektorin kehityksen asiantuntija Laura Vanhanen
• koulunrakentamisen koordinaattori Pasi Aaltonen
Kirkon Ulkomaanavulla on myös oma näyttelyosasto kokouksessa.

Lisätiedot ja haastattelut:
toiminnanjohtaja Jouni Hemberg jouni.hemberg@kirkonulkomaanapu.fi + 358 50 325 95 79 (tavoitettavissa haastatteluja varten huippukokouksesta)
humanitaarisen avun päällikkö Eija Alajarva eija.alajarva@kirkonulkomaanapu.fi + 358 40 582 11 83 (kokouksen aikana Suomessa ja käytettävissä haastatteluihin)

Lue lisää Kirkon Ulkomaanavun tavoitteista liittyen World Humanitarian Summitiin:
FCA Call for Action -esite