Humanitaarinen tilanne vaikeutuu Kongossa

Kirkon Ulkomaanavun hankekoordinaattori Anna Muinonen evakuoitiin torstaina levottomuuksien repimästä Goman kaupungista Gisenyihin Ruandan puolelle.

Millainen tilanne oli Gomassa kun lähdit sieltä?
Tilanne Gomassa on tänään ollut vakaa. Ilmapiiri on edelleen hieman jännittynyt väkivaltaisen yön  jälkeen. Yön aikana Goman läpi kulkeneet FARDC:n (kansallinen armeija) sotilaat ammuskelivat ja ryöstelivät useassa kaupunginosassa. Arvio yön aikana surmattujen siviilien määrästä vaihetelee 30-50 välillä. Päivän aikana ja tänä iltana tilanne on ollut rauhallinen, tuntuvaa FADRC:n sotilaiden läsnäoloa ei ole enää havaittaavissa.

Oliko rajalla paljon liikennettä?
Ei yhtään normaalia enempää. Ulkomaalaisia ei ollut myöskään normaalia enempää, muutama avustusjärjestö  on evakuoinut henkilökuntaansa tänään, mutta joidenkin järjestöjen työntekijät olivat jo tulossa takaisin Gomaan päin vietettyään yön Gisenyissä Ruandan puolella rajaa.

Näkyikö Ruandan puolella Ruandan joukkoja tai muita aseellisia joukkoja?
Gisenyissä ei ole näkynyt minkäänlaista sotilaallista läsnäoloa tai liikehdintää. Jos Ruanda kerää joukkojaan rajalle, se tapahtuu todennäköisimmin Gisenyin pohjoispuolella.

Pystytäänkö Gomassa/ Pohjois-Kivussa tekemään tällä hetkellä avustustyötä?
Pohjois-Kivun pohjoisosissa pystytään edelleen toimimaan. Goman pohjoispuolella ja Rutshurun alueella humanitaarisen avun toimittaminen on tällä hetkellä mahdotonta turvallisuustilanteen vuoksi. Alue Goman ja Rutshurun välillä on viikonlopusta saakka ollut sotatoimialuetta, jolle humanitaariset järjestöt eivät pysty kulkemaan.

Humanitaarisia tarpeita tällä alueella ei olla päästy vielä arvioimaan, mutta Gomassa olevat  avustusjärjestöt pyrkivät arvioimaan tilanteen ja toimittamaan apua evakoille heti kun mahdollista. Humanitaarisia käytäviä alueelle ei olla vielä avattu, mutta heti kun tämä tapahtuu, apua ryhdytään toimittamaan perille.

Muissa osissa Pohjois-Kivua avustustyö jatkuu, Rutshurusta pohjoiseen päin pakenevia evakkoja pyritään auttamaan Benin alueella toimivien järjestöjen toimesta.

Mikäli humanitaarista apua Goman liepeillä oleville kymmenille tuhansille evakoille ei kyetä pian toimittamaan, aluetta uhkaa vakava humanitaarinen kriisi.

Mitä Kirkon Ulkomaanapu ja sen kumppani Luterilainen maailmanliitto tekevät alueella?
LML:n toiminta-alue on tähän saakka ollut Pohjois-Kivun pohjoisosissa Benin, Mambasan  ja Luberon alueilla sekä Pohjois- ja Etelä-Kivun rajalla sijaitseva Minovan alue, johon on kohdistunut evakkovirtoja elokuussa kiihtyneistä levottomuuksista lähtien.

Heti kun viime päivien taisteluiden runtelemien alueiden humanitaariset tarpeet arvioidaan, LML kumppanijärjestöineen koordinoi mahdollisen osallistumisen avun toimittamiseen muiden avustusjärjestöjen kanssa.