Hondurasin vaalit pidetään vaikeissa olosuhteissa

Hondurasissa sunnuntaina 24. marraskuuta pidettävien presidentin- parlamentti- ja kuntavaalien ilmapiiriä hallitsevat poliittinen jännittyneisyys, väkivalta sekä yleinen epävarmuus. Maa on poliittisesti hyvin jakautunut, ja vuoden 2009 vallankaappauksen perintö on leimannut myös vaalikampanjointia.Ihmisoikeuspuolustajat ovat olleet poliittisen vainon, uhkailun ja hyökkäysten kohteena. Heitä on jopa murhattu. Vallankaappauksen jälkeen useita kymmeniä journalisteja, asianajajia ja poliittisia aktivisteja on menehtynyt epäselvissä olosuhteissa. Myös kidnappaukset ja katoamiset ovat yleisiä.

Vaalien alla Hondurasissa on ollut toisaalta toiveikas ilmapiiri, sillä vaalien odotetaan tuovan suuria muutoksia. Maata on hallinnut yli vuosisadan kaksipuoluejärjestelmä, ja nyt sen ulkopuolelta tulevalla poliittisella puolueella on ensimmäisen kerran vuosikymmeniin mahdollisuus haastaa perinteisten puolueiden valta.

Kirkon Ulkomaanapu tukee Hondurasissa vaalien aikaista ihmisoikeustarkkailua. Kansainvälisen ihmisoikeustarkkailun koordinaatiosta vastaa Kirkon Ulkomaanavun hondurasilainen yhteistyökumppani CIPRODEH (Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos). Tarkkailijaryhmä koostuu 11 henkilöstä ja ihmisoikeusjärjestön edustajasta, jotka tarkkailevat ihmisoikeustilannetta maassa 21.–26.11.

”Ihmisoikeustarkkailun myötä Ulkomaanapu tukee hondurasilaista kansalaisyhteiskuntaa, ihmisoikeuksien toteutumista ja ihmisoikeuspuolustajia. Vaalien onnistumisen merkitys maan yhteiskunnalliselle vakaudelle ja rauhalle on Ulkomaanavun näkökulmasta erittäin tärkeää”, toteaa Kirkon Ulkomaanavun Latinalaisen Amerikan ja Karibian aluevastaavana työskentelevä Emmi Chaguaro.

Ihmisoikeustarkkailun tavoite on dokumentoida ja toisaalta saada oikeutta Hondurasin vaalien aikaisille mahdollisille ihmisoikeusloukkauksille.

Kirkon Ulkomaanapu pitää vaalien aikaista ihmisoikeustarkkailua erittäin tärkeänä, sillä Hondurasin ihmisoikeustilanne on heikko, ja vaalit määrittelevät pitkälti maan tulevaisuuden. Kansainvälisen tarkkailijaryhmän läsnäolon odotetaan edesauttavan vaalien onnistumista ja toisaalta ennaltaehkäisevän vaalivilppiä ja ihmisoikeusloukkauksia.

Lisätietoja:

Latinalaisen Amerikan ja Karibian aluevastaava Emmi Chaguaro, puh. 040 641 6173.