Helsingin kaupungin johtama ohjausryhmä kartoittaa kerjäläiskysymystä

Helsingin kaupunki on tunnustellut Diakonissalaitoksen halukkuutta ja mahdollisuutta toteuttaa projekti sosiaaliviraston ohjauksessa. Projektissa ensivaiheessa huolehdittaisiin valmiudesta kohdata Helsinkiin saapuvia romanikerjäläisiä.

Helsingin Diakonissalaitos selvittää mahdollisuutta palkata projektiin romaniankieltä puhuva työpari, joka jalkautuu liikkumaan kerjäläisten parissa. Tavoitteena on viranomaisvallasta neutraalin kontaktin saaminen ja keskustelu romanikerjäläisten kanssa heidän olosuhteistaan ja taustoistaan.

Kirkon Ulkomaanapu selvittää, millaisia mahdollisuuksia sillä on vaikuttaa itäisen Euroopan romanien heikkoon tilanteeseen näiden kotimaassa. Päätös mahdollisesta avusta ja keräyksen aloittamisesta tehdään sen jälkeen, kun kuva tarpeista, jo tehtävästä työstä ja mahdollisista yhteistyökumppaneista on täsmentynyt.

Ohjausryhmä korostaa, että kerjäläiskysymys liittyy laajempaan eurooppalaiseen yhdenvertaisuuskeskusteluun.

Ohjausryhmän jäsenet:
Jarmo Räihä, Helsingin sosiaalivirasto, pj
Ritva Creutz, Helsingin Diakonissalaitos, siht.
Johanna Seppälä, Helsingin kaupungin hallintokeskus
Jarmo Kökkö, Helsingin Diakonissalaitos
Miranda Vuolasranta, Fintiko Romano Forum – Suomen Romanifoorumi
Jaana Föhr, Helsingin Diakonissalaitos
Pekka Höök, Helsingin poliisilaitos
Aarno Lahtinen, Kirkon Ulkomaanapu
Marianne Heikkilä, Kirkon Ulkomaanapu

Lisätietoja:
Johtava asiantuntija Jarmo Räihä p. 050-3458 218, Helsingin sosiaalivirasto, jarmo.raiha(ät)hel.fi, Kansainvälisen työn vs. johtaja Helena Manninen-Visuri, p. 040-766 3542, Kirkon Ulkomaanapu, helena.manninen-visuri(ät)kua.fi