Hauraiden valtioiden huomioiminen keskeistä kehityspoliittisessa ohjelmassa

Kirkon Ulkomaanapu on tyytyväinen siihen, että hallituksen uusi kehityspoliittinen ohjelma linjaa tuen keskittämisen köyhiin ja hauraisiin valtioihin. Siitä puuttuu kuitenkin hallitusohjelmaan kirjattu selkeä lupaus hauraiden valtioiden strategian tekemisestä.

Kirkon Ulkomaanapu nosti yhdeksi tärkeimmäksi kysymykseksi jo ennen eduskuntavaaleja hauraiden valtioiden strategian. Tämä todettiinkin hallitusohjelmassa ja nyt kehityspoliittinen ohjelma linjaa tämän todeten, että Suomi sitoutuu selvittämään hauraiden valtioiden erityistarpeet. Tämä on askel kohti selkeää ja johdonmukaista politiikkaa.

Hauraiksi valtioiksi kutsutaan maita, jotka ovat kyvyttömiä tai haluttomia täyttämään velvollisuutensa toteuttaa ja suojella kansalaistensa ihmisoikeuksia, mikä on omiaan luomaan epävakautta. OECD suositteli Suomea jo vuonna 2007 tekemään hauraiden valtioiden strategian korostaessaan Suomen roolia konfliktien ratkaisussa ja hauraiden valtioiden tukemisessa.

Kehityspoliittinen ohjelma toteaa, että 1,5 miljardia ihmistä elää valtioissa, jotka kärsivät väkivaltaisista konflikteista tai jatkuvasta poliittisesta ja rikollisesta väkivallasta ja että on tärkeää antaa erityishuomiota näille alueille ja maille. Kehityspoliittinen ohjelma nostaa ansiokkaasti esiin valtioiden haurauden ja konfliktien suhteen ruokaturvaan, luonnonvarojen käyttöön ja yksityisen sektorin toimintaedellytyksiin.

Nämä kaikki ovat yksittäisiä kohtia, joihin tarttuminen on olennaista pitkäjänteisen kehityksen saavuttamiseksi. Hauraudessa on kysymys siitä, miten köyhyys, eriarvoisuus, demokratia, turvallisuus ja rauhantyö liittyvät toisiinsa, ei pelkästään noiden yksittäisten kohtien huomioimisesta. Siksi hauraiden valtioiden strategian laatiminen olisi olennaista.

Ohjelman läpileikkaavat teemat, sukupuolten tasa-arvo, eriarvoisuuden vähentäminen ja ilmastokestävyys, ovat olennaisia kehitystavoitteiden saavuttamiseksi. Näiden ymmärtäminen myös haurauden syinä ja seurauksina on keskeistä.

Hauraissa valtioissa itse ja kumppaniensa kanssa toimivana järjestönä Ulkomaanapu on valmis työskentelemään hauraiden valtioiden erityistarpeiden selvittämisessä sekä strategian valmistelussa ja sen toimeenpanossa yhteistyössä Ulkoasianministeriön ja muiden järjestöjen kanssa.

Lisätietoja: Vaikuttamistoiminnan johtaja Aaro Rytkönen, p. 050 301 8479