Hallitukselta myönteinen ruokaturva-linjaus

Tänään julkaistu hallituksen ruokaturvalinjaus on myönteinen askel globaalin ruokaturvan saavuttamiseksi. Kirkon Ulkomaanapu pitää erityisen hyvänä pienviljelyn, naisten aseman parantamisen ja politiikan johdonmukaisuuden nostamista keskeisiksi keinoiksi globaalin ruokaturvan saavuttamiseksi. Hallitus julkaisi tänään uuden maatalouden ja ruokaturvan kehityspoliittisen linjauksen.

Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Pauliina Parhialan mukaan se, että lähes miljardi ihmistä näkee nälkää ja toinen miljardi kärsii puutteellisesta ravinnosta, on skandaali ja ihmiskunnan suuri epäonnistuminen.

”Painottaessaan ruokaturvakysymyksiä hallitus on lähellä oikeudenmukaisuuden ydintä. Kuten ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen on painottanut, globaali ruokaturva edellyttää hyvää globaalia suunnittelua. EU:n omien sisäisten ja ulkoisten politiikkojen yhteensopivuus ja johdonmukaisuus ovat edellytyksiä globaalin ruokaturvan toteutumiselle”, Parhiala toteaa.

Linjauksessa korostetaan johdonmukaisuutta, mutta siitä puuttuu konkreettisia tapoja, joilla johdonmukaisuutta toteutettaisiin. Tämä koskee muun muassa kauppapolitiikan merkitystä ruokaturvan parantamisessa kestävällä ja pitkäjänteisellä tavalla. Köyhimmillä mailla on oltava mahdollisuus rajoittaa maan ulkopuolelta tuotuja, eri tavoin tuettuja tuotteita, jotta maan omat tuotteet saisivat reilun kohtelun markkinoilla.

Myönteistä on, että linjauksessa nähdään pienviljelijät merkittävässä roolissa ruokaturvan parantamiseksi ja ensimmäisen vuosituhattavoitteen saavuttamiseksi. Linjauksen mukaan tavoitteena on erityisesti köyhien maiden pienviljelijöiden tuotannon ja toimeentulon edellytysten parantaminen. Myös naisten aseman korostuminen läpi linjauksen on myönteistä.

”Toteutuakseen linjaus edellyttää konkreettisia politiikkatoimia, myös kansainvälisissä rahoituslaitoksissa. Tarvitaan myös mittareita, joiden avulla systemaattisesti seurataan linjauksen vaikutuksia käytäntöön”, Pauliina Parhiala toteaa.

Lisätietoja: Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Pauliina Parhiala, p. 0400 103280