Haitissa rakennetaan raunioista uusia taloja

Suomalaisella innovatiivisella talonrakennusmenetelmällä aiotaan tehdä Haitissa uusia, kestäviä rakennuksia hyödyntäen maanjäristyksen rakennusjätettä. Kirkon Ulkomaanapu valmistelee parhaillaan mallitalon rakentamista Haitiin.

Arkkitehti Matti Kuittisen suunnittelemassa uudisrakennuksessa raunioituneiden rakennusten kiviaineksella täytetään metallikoreja ja kehikoita, joita käytetään kantavien seinien ja perustusten rakentamiseen. Tavoitteena on mahdollisimman turvallinen, toimiva, kustannustehokas ja ympäristöystävällinen talomalli. 

Tammikuun maanjäristyksestä kärsineillä alueilla rauniot peittävät edelleen laajoja alueita. Rakennusjäte on merkittävä ympäristö- ja turvallisuusongelma. Kirkon Ulkomaanavun ja Kuittisen yhteistyössä ideoima rakennusmalli ratkaisee myös tätä ongelmaa.

Kirkon Ulkomaanapu tulee käyttämään menetelmää erityisesti Haitin koulujen uudisrakentamisessa. Samaa ideaa voidaan soveltaa muuhunkin jälleenrakennukseen. Edullisen materiaalin lisäksi talomallin etuna on, että yksinkertaisen rakenteen vuoksi rakentamisessa voidaan käyttää paikallista kouluttamatonta työvoimaa.

”Emme aio hakea tälle menetelmälle patenttia. Tarkoitus on, että tämä idea on vapaasti kaikkien käytettävissä”, Matti Kuittinen kertoo. Rakennussuunnitelmassa on myös huomioitu liikuntarajoitteisten esteetön pääsy rakennukseen.

Koulujen rakentaminen on ensimmäisenä Haitin hallituksen rakennussuunnitelmissa. Kirkon Ulkomaanapu suunnittelee 130 pysyvän koulurakennuksen tekemistä, mikä tarkoittaisi lähes 80 000 lapsen pääsyä kouluun. Toistaiseksi pystytetään vielä tilapäisiä telttakouluja.

Piirroskuvia mallitalosta ja muita aiheeseen liittyviä kuvia voi tilata osoitteesta minna.elo@kirkonulkomaanapu.fi

LISÄTIETOJA:

Arkkitehti Matti Kuittinen, KOMBI Arkkitehdit Oy, p. 050 594 7990
Kansainvälisen työn johtaja Jouni Hemberg, Kirkon Ulkomaanapu p. 050 325 9579
Viestintäpäällikkö Maija Sankari, Kirkon Ulkomaanapu, p. 040 559 4030