Globaalikasvatuspalkinnot 2016 Ouluun, Kuopioon ja Jyväskylään

Kuva: Henna Puustinen

Opettajat ilman rajoja -globaalikasvatuspalkinto jaetaan lauantaina 8. lokakuuta globaalikasvatuksessa ansioituneille opettajille Katrimaija Lehtinen-Itälälle ja Mervi Pöysälle sekä oppilaitoksista Jyväskylän kristilliselle opistolle. Palkinnon saaneet ovat tehneet kansainvälisyydestä osan koulun jokapäiväistä toimintaa, joka kasvattaa osaksi yhteiskuntaa.

”On ollut hienoa havaita, miten eri hankkeissa ja projekteissa mukana olleiden opiskelijoiden itsetuntemus ja rohkeus kohdata uusia asioita on lisääntynyt. Ennakkoluulot ovat vähentyneet ja opiskelijat ovat solmineet uudenlaisia ihmissuhteita”, iloitsee lehtori Katrimaija Lehtinen-Itälä Oulun Normaalikoulusta.

Monissa erilaisissa kansainvälisyyden ja globaalikasvatuksen verkostoissa toimiva Lehtinen-Itälä opettaa historiaa ja yhteiskuntaoppia. Hänen suurella sydämellä tekemänsä työpanos näkyy monin tavoin koko koulussa.

Historian ja yhteiskuntaopin opettaja Mervi Pöysä Kallahden lukiosta on tehnyt väsymättömästi työtä koulun henkilökunnan ja opiskelijoiden kansainvälistymisen eteen. Pöysällä on kehitysyhteistyökokemusta eteläisestä Afrikasta, ja hän kertoo afrikkalaisten ihmisten valoisan optimismin jättäneen häneen pysyvän jäljen. Hän ja Kallaveden lukio ovat halunneet jo 20 vuoden ajan yhtäältä tuoda maailman savolaiseen kouluun ja toisaalta viedä nuoria maailmalle.

Oppilaitoksista palkitaan Jyväskylän kristillinen opisto, jonka työtä kuvaa osallistavuus ja yhteistyö. Pitkäjänteinen globaalikasvatus näkyy opiston arjessa sekä opettajien ja opiskelijoiden työskentelyssä. Myös opiskelijoiden perheenjäsenet ja ystävät saavat mahdollisuuden osallistua toimintaan.

”Yhdessä rakennamme kestävämpää maailmaa, jossa jokaisella on oikeus sivistykseen. Opettajana juuri tuo oikeus ja sen saavuttaminen tuntuvat hyvältä”, sanoo Vuokko Saastamoinen, Jyväskylän kristillinen opiston opettaja.

Opetushallituksen opetusneuvos Paula Mattila näkee Globaalikasvatuspalkintojen saajat tahoina, joiden esimerkeistä voi saada ideoita omaan opetukseen ja oppimiseen: ”Jokainen opettaja ja oppija voi pyrkiä omalla toiminnallaan ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, monimuotoisuuden arvostamiseen ja kestävää kehitystä tukeviin tekoihin.”

Opettajat ilman rajoja -verkosto jakoi palkinnot Maailman opettajien päivän -seminaarissa 8.10.2016 Helsingissä. Seminaarin teema on Koulutus oikeutena. Kirkon Ulkomaanavun vuonna 2017 alkava strategia painottaa YK:n Agenda 2030 tavoitteita. Oikeus laadukkaaseen koulutukseen on neljäs kestävän kehityksen tavoite.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Yhteyspäällikkö Inka Hopsu, puh. 040 167 6036, inka.hopsu(at)kirkonulkomaanapu.fi

Opettajat ilman rajoja -verkosto tarjoaa opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille mahdollisuuksia käyttää ja kehittää osaamistaan vapaaehtoisjaksoilla kehittyvissä ja konflikteista toipuvissa maissa. Verkosto myös tukee globaalikasvatusta suomalaisissa kouluissa kehittämällä kouluarkeen sopivia työvälineitä, menetelmiä ja uusia materiaaleja.

Verkostoa koordinoi Kirkon Ulkomaanapu. Työtä johtaa asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä, jossa ovat edustettuina mm. Ulkoministeriö, Opetushallitus, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opettajien ammattijärjestö OAJ, CIMO, Kepa ry, Helsingin ja Oulun opettajankoulutuslaitokset sekä Kirkkohallitus.