Globaaliin kaupankäyntiin tarvitaan sääntöuudistus

"Kaupan tulisi tukea kehitystä. Kuitenkin nykyiset WTO-sopimukset sortavat köyhiä maita estämällä niiden maataloustuotteiden pääsyn pohjoisen markkinoille ja samalla sallimalla rikkaiden maiden myydä halvalla omia, raskaasti maataloustuilla tuettuja tuotteitaan kehitysmaihin. Tämä epäoikeudenmukainen tilanne lisää työttömyyttä ja vaarantaa ruokaturvan kehitysmaissa", todetaan järjestöjen tuoreessa kannanotossa.

Avustusjärjestöt, joukossa Kirkon Ulkomaanapu, vetoavat Pohjoismaiden hallituksiin, jotta ne kaikin tavoin toimisivat globaalin kaupan sääntöjen uudistamisen ja siten ihmisoikeuksien puolesta.

Lue kannanotto:
Scandinavian Church-related Aid Agencies: A Joint Position on Trade Issues