Finnfund osti 100 NaistenPankin osaketta

 

"Yhteistä meidän ja NaistenPankin toiminnalle on tavoite eli myönteisten kehitysvaikutusten aikaansaaminen", Finnfundin investointijohtaja Helena Arlander sanoo.

"Päätös osakkeiden hankkimisesta oli siinä mielessä epätyypillinen, että normaalisti emme myönnä rahaa suoraan kehitysapuun vaan pyrimme kehitysvaikutusten aikaansaamiseen rahoittamiemme yrityshankkeiden kautta. Olemme kuitenkin vuosien varrella halunneet olla mukana tukemassa myös joitakin hyviä ei-kaupallisia hankkeita."

NaistenPankki-hankkeessa Finnfundin huomio kiinnittyi siihen, että joukko yrityselämässä aktiivisesti toimivia henkilöitä ryhtyi viemään hanketta eteenpäin. Yhtiössä toivotaan kehitysmaihin kohdistuvan mielenkiinnon ja auttamishalun kasvavan yleisemminkin liike-elämässä toimivien parissa.

NaistenPankki on rahasto kehitysmaiden naisten tukemiseksi. Se kerää lahjoituksia naisten taloudellisen toimeentulon, osaamisen ja oikeuksien parantamiseen kehitysmaissa. NaistenPankki rahoittaa muun muassa mikroluottoja, ammattikoulutusta, työkalujen ja materiaalien hankintaa ja muuta yrittäjyyteen tähtäävää toimintaa.