EU välttelee edelleen vastuutaan ilmastorahoituksessa