Elektroniikkayhtiöt voivat tehdä enemmän kongolaisten hyväksi

Se on ollut merkittävä tulonlähde erilaisille aseellisille ryhmille, jotka ovat samalla terrorisoineet paikallisia ihmisiä syyllistyen mittaviin ihmisoikeusloukkauksiin.

Tantaalin kysyntä kasvoi voimakkaasti ja sen hinta moninkertaistui 1990-luvun lopussa. 2000-luvun alussa Kongon tantaalin käyttöä ryhdyttiin rajoittamaan siihen kohdistuneen kritiikin ja globaalin suhdanteen
taittumisen takia. Moni läntinen suuryhtiö onkin kieltänyt Kongon tantaalin käytön tuotteissaan. Tämän katsotaan osaltaan tukeneen 1994 alkaneen sodan
vuonna 2002 päättänyttä rauhanprosessia. Sodan arvioidaan vieneen yli neljän miljoonan ihmisen hengen.

Itä-Kongon levottomuudet jatkuvat kuitenkin edelleen ja konfliktin seurauksena arvioidaan kuolevan 1200 ihmistä päivässä. Samaan aikaan tantaalin louhinta jatkuu vilkkaana ja mineraali pääsääntöisesti salakuljetetaan raaka-ainepörsseihin myytäväksi.

"Kirkon Ulkomaanapu on lähestynyt suomalaisia ektroniikkateollisuuden yrityksiä selvittääkseen, käytetäänkö niiden komponenteissa tantaalia ja mistä se on mahdollisesti peräisin. Tantaalista saatavan rahavirran katkaiseminen edellyttää yritysten yhteisten pelisääntöjen luomista, joka säätelisi Kongon tantaalin käyttöä nykyisiä yksittäisiä käyttökieltoja paremmin. Tilanne on tavallisille kongolaisille, etenkin naisille ja lapsille edelleen sietämätön", muistuttaa Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen.

Kirkon Ulkomaanapu on mukana järjestämässä kirkkojen yhteistä ekumeenista Vastuuviikkoa, jota vietetään 22.-28.10.2006. Vastuuviikon aiheena on tänä vuonna resurssisodat. Kirkon Ulkomaanavulla on Itä-Kongossa laaja humanitaarisen avun ohjelma, jota ollaan laajentamassa sodan jalkoihin joutuneiden naisten ja lasten auttamiseksi.

Lisätietoja:

Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja
Antti Pentikäinen, puh. 040 5313 514 tai

www.vastuuviikko.fi