EAPPI-ohjelmalle Sadankomitean rauhanpalkinto

EAPPi-tarkkailijoiden tehtävänä on tarkkailla ihmisoikeustilannetta palestiinalaisalueilla. Kuva: Petteri Kokkonen

Kirkon Ulkomaanavun EAPPI-ohjelma on saanut Sadankomitean tämän vuoden rauhanpalkinnon. Palkinto myönnetään tunnustuksena pitkäjänteisestä väkivallattomasta ja puolueettomasta rauhantyöstä Lähi-idässä. Palkinto on keraamikkotaiteilija Miia Kallion teos Rauhanlaiva.

EAPPI-ohjelma lähettää Suomesta vuosittain 12–14 vapaaehtoista tarkkailijaa seuraamaan Länsirannan ja Itä-Jerusalemin ihmisoikeustilannetta ja raportoimaan siitä. Tarkkailijat tukevat paikallista siviiliväestöä niissä tavallisen arjen tehtävissä, joita miehitys vaikeuttaa, kuten kouluun kulkemisessa tarkastuspisteiden läpi. Heidän tehtävänään on edistää ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen lain kunnioittamista ja osoittaa solidaarisuutta palestiinalaisille ja israelilaisille rauhanaktivisteille.

– Rauhantyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja konkreettisia tekoja. EAPPI-ohjelma on toiminut jo pitkään tukemassa israelilaisten ja palestiinalaisten rauhanpyrkimyksiä. Uskoa rauhaan pitää jaksaa ylläpitää vaikeinakin aikoina. Viimeksi kesällä väkivaltaisuudet puhkesivat Israelin hyökätessä palestiinalaisalueille ja tuhot olivat valtaisat. EAPPI-ohjelman tarkkailijat tuovat läsnäolollaan turvaa paikallisille. Myös paikallisen rauhaomaisen kansalaisyhteiskunnan tukeminen on tärkeää, Sadankomitean puheenjohtaja Jan Koskimies kertoo palkinnon taustoista.

– Paikan päällä tarkkailijan työtä on kirjata ihmisoikeusrikkomuksia ja pyrkiä ehkäisemään väkivaltaa. Tärkein tehtävä on kuitenkin kertoa näkemästään kotimaissaan, jotta tahtotila miehityksen lopettamiseksi kasvaisi. Arki Israelin miehittämillä palestiinalaisalueilla on sietämätöntä ja ihmisoikeusrikkomukset jokapäiväisiä. Oikeudenmukaisen rauhan aikaansaaminen vaatii kansainvälisen yhteisön tukea, sanoo Länsirannalta kaksi kuukautta sitten palannut EAPPI-ihmisoikeustarkkailija Lea Pakkanen.

Palkinto luovutetaan Sadankomitean, taiteilijayhdistys Kiilan ja Suomen PENin yhteisessä itsenäisyyspäivän matineassa 6.12. Sadankomitea on antanut rauhanpalkinnon vuosittain vuodesta 1978 alkaen. Aiemmin sen ovat saaneet muun muassa presidentti Tarja Halonen, Vapaa liikkuvuus -verkosto, Sovittelufoorumi ja Turun Mikaelin seurakunta.

EAPPI (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel) on Kirkkojen Maailmanneuvoston hallinnoima kansainvälinen ekumeeninen kumppanuusohjelma, joka käynnistettiin vuonna 2002 Jerusalemin kirkkojen pyynnöstä.  EAPPI ja sen vapaaehtoiset ihmisoikeustarkkailijat tukevat sekä paikallisia että kansainvälisiä rauhanomaisia toimia miehityksen päättymiseksi. Ohjelman toiminnan perusta on kansainvälisessä laissa ja YK:n päätöslauselmissa. Suomalaisia on ollut EAPPI-tarkkailijoina vuodesta 2005 lähtien noin 80. Suomessa Kirkon Ulkomaanavun koordinoimaa EAPPI-ohjelmaa rahoitetaan Ulkoasiainministeriön ohjelmatuella.

Sadankomitea on pasifistinen ja antimilitaristinen vuonna 1963 perustettu rauhajärjestö. Sadankomitea tekee työtä, jotta Suomi olisi aktiivinen rauhan, turvallisuuden, ihmisoikeuksien ja vakauden edistäjä globalisoituvassa maailmassa. Sadankomitealaisten mielestä yhteiskunnan resursseja tulee käyttää kansalaisten hyvinvoinnin parantamiseen ja globaalien haasteiden – esimerkiksi sosiaalisen eriarvoisuuden, pakolaisuuden, terrorismin ja ympäristöongelmien ratkaisemiseksi asevarustelun sijasta.