Changemaker kampanjoi turvapaikan hakijoiden oikeuksista 1.12.

Suomi yhtenä Euroopan mallimaana välttelee humanitääristä vastuutaan turvapaikanhakijoista ja palauttaa heitä Dublin-sopimuksen nojalla niin sanottuihin ensimmäisiin maihin.

Changemaker on huolissaan Dublinin-sopimuksen vaikutuksista turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksiin. Sopimus määrittää, millä EU-maalla on vastuu turvapaikkahakemuksen käsitelystä. Jos hakija kuitenkin hakee turvapaikkaa toisestakin jäsenmaasta, on maalla oikeus palauttaa turvapaikanhakija siihen maahan, joka Dublin-sopimuksen perusteella hakemuksesta vastaa. Koska eri jäsenmailla kuitenkin on erilaiset kriteerit, joilla turvapaikka myönnetään, ei sopimus takaa kaikille turvapaikanhakijoille yhtäläisiä mahdollisuuksia saada turvapaikka EU:n alueelta.

Dublin-sopimus sisältää mahdollisuuden olla palauttamatta turvapaikanhakijaa ‘ensimmäiseen maahan’ humanitaarisista syistä. Tällaisia humanitaaisia syitä ovat esimerkiksi vanhuus, vakava sairaus tai raskaus. Suomessa ei tätä mahdollisuutta ole käytetty riittävästi sellaissa tapauksissa,  joissa se olisi ollut täysin perusteltua. Sopimusta tulisikin uudistaa siten, että se selkeämmin velvoittaisi jäsenvaltiota ottamaan humanitaariset syyt paremmin huomioon.

Changemaker luovuttaa tapahtumassa vetoomuksen Eurooppa- ja maahanmuuttoministeri Astrid Thorsin edustajalle. Vapaaehtoiset changemakerit demonstroivat Dublin-tapaustena asemaa kyyhöttämällä pienissä postipaketeissa odottamassa palautustaan heistä virallisesti vastuussa olevaan jäsenmaahan ilman mitään takeita asiallisesta turvapaikkakäsittelystä. Tempauksella Changemaker haluaa haastaa niin ohikulkijoita, median edustajia kuin päättäjiäkin pohtimaan Dublin-sopimuksen oikeudenmukaisuutta.

Changemaker on Kirkon Ulkomaanavun yhteydessä toimiva nuorten ja nuorten aikuisten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali oikeudenmukaisuus.

LEHDISTÖTILAISUUS 1.12. kello 12:00

LISÄTIEDOT

Tiina Keinänen, 040-7421051, tiina.j.keinanen(at)changemaker.fi