Changemaker haastaa ilmastonsuojeluun joulunakin

image

Kirkon Ulkomaanavun nuorten verkosto Changemaker muistuttaa suomalaisia kansanedustajia Poznanin ilmastokokouksen alla siitä, että ilmastonmuutos on ajankohtainen joulunakin. Totutusta poikkeavat joulumaisemat ilmestyvät katukuvaan ympäri Suomea 11.12. Changemakerin ilmastonmuutosta koskevassa Joulun kuumin kortti -tempauksessa.

Joulun kuumin kortti on osa Maan ystävien koordinoimaa, 18 järjestön Polttava Kysymys -kampanjaa. Polttavan Kysymyksen tavoitteena on saada aikaan viiden prosentin vuosittaisiin päästövähennyksiin sitova ilmastolaki. Tämän kokoluokan vähennykset ovat Suomen osalta tarpeen maailmanlaajuisen ilmastokatastrofin välttämiseksi.

Suomen lisäksi sitovien vuotuisten päästövähennysten puolesta kampanjoidaan 16 muussa Euroopan maassa ja Japanissa. Alkuvuoden kampanjointi on tuottanut Suomessa tulosta: kaksi lakialoitetta on tehty ja lähetetty ympäristövaliokuntaan.

Changemaker havainnollistaa tempauksellaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia kehitysmaissa ja muistuttaa, että ilmastonmuutos on myös vakava oikeudenmukaisuusongelma. Siitä kärsivät eniten kehitysmaat, joiden mahdollisuudet selvitä ilmastonmuutoksen vaikutuksista ovat heikoimmat.

Joulun kuumin kortti toteutetaan viidellä eri paikkakunnalla joulukuun 11. päivänä. Changemakerin tavoitteena on kerätä mahdollisimman suuri määrä kansalaisten allekirjoittamia Polttava Kysymys -kortteja lähetettäviksi Suomen kansanedustajille.

Lisätietoa tempauksen tiedotusvastaavilta:
Mimma Jäntti: mimma.jantti@helsinki.fi
Piia Rytilä: piiarytila@gmail.com

www.changemaker.fi   
www.polttavakysymys.fi