Avustusjärjestöiltä aloite lahjoitusten verovähennyskelpoisuudesta

Järjestöjen edustajat tapasivat tänään valtiovarainministeri Eero Heinäluoman ja toisen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroosin ja luovuttivat Valtioneuvostolle yhteisen aloitteen tuloverolainsäädännön muutoksesta.

Suomen kolmen suurimman avustusjärjestön mukaan yrityksissä on kiinnostusta kohdentaa lahjoituksia avustushankkeisiin osana yritysten yhteiskuntavastuuta. Täysi tai edes osittainen verovähennysoikeus kasvattaisi yrityslahjoitusten määrää ja sitä kautta myös Suomen kehitysapua.

Julkisen kehitys- ja humanitaarisen avun rinnalla on perusteltua vahvistaa myös yksityisten tahojen panosta. Monissa muissa länsimaissa syntynyttä kulttuuria, jossa yrityslahjoitukset ovat merkittävä rahoituksen muoto, ei Suomessa ole syntynyt. Syynä on ainakin osaksi lahjoitusten verovähennyskelvottomuus, järjestöt uskovat.

Tällä hetkellä yritykset voivat vähentää verotuksessaan kulttuuria, tiedettä ja taidetta tukevat lahjoitukset.

Lisätietoja: OTL Tuomas Aho, p. 050-526 3451

Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen, p. (09) 1802 415
Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula, p. (09) 1293 271
Suomen UNICEF-yhdistyksen pääsihteeri Pentti Kotoaro, p. (09) 584 501