Avoin raportti 2016 -kilpailussa kunniamaninta Kirkon Ulkomaanavulle

Kirkon Ulkomaanavun vuosikertomus 2016 sai kunniamaininnan panostamisesta avoimeen ja läpinäkyvään sidosryhmäraportointiin PwC Suomen Avoin raportti -kilpailun suurten yhdistysten ja säätiöiden sarjassa.

Raadin mukaan vuosikertomus on tyylikäs, visuaalinen, silmäiltävä ja hyödyntämispotentiaalia omaava raportti.

”Raportissa on tuotu esille esimerkiksi vuoden kohokohdat kertomalla ne alussa. Saavutukset on esitetty selkeästi läpi raportin.

Vastuullisuusasioiden raportointi on hyvällä tasolla. Varojen lähteet ja käyttötarkoitus on esitetty selkeästi graafein.

Viestintä on monikanavaista. Vuosikertomuksen verkkoversio on tiiviimpi, toisaalta nettisivulla on täydentävää tietoa.”

KUA:n vuosikertomus verkossa: Kirkon Ulkomaanavun vuosikertomus 2016